Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Energia i energetyka

Planowanie i ocenianie optymalnych warunków hydrologicznometeorologicznych do realizowanych przedsięwzięć.

Lokalizacja elektrowni i farm wiatrowych, planowanie zapotrzebowania na energię oraz zapotrzebowania na surowce. Lokalizacja potencjalnych elektrowni falowych.

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne mają kluczowy wpływ na zapotrzebowanie na energię. Niezbędne jest posiadanie niezawodnego i dokładnego narzędzia do prognozowania warunków hydrologiczno-meteorologicznych, które umożliwi obniżenie kosztów operacyjnych.

Produkty
• Mapy radarowe z meteogramem.
• Prognozy burz.
• Wyświetlanie aktualnych rejestracji wyładowań atmosferycznych z systemu PERUN.
• Opracowanie bieżących danych pomiarowych.
• Prognozy z krokiem godzinowym dla wybranych parametrów hydrologiczno meteorologicznych.
• Prognoza wiatru na poszczególnych wysokościach.
• Prognozy modelowe poziomu morza.
• Prognozy przepływu dla wybranych rzek.

Historia
• Analizy usłonecznienia i zachmurzenia.
• Operaty do postępowań wodno-prawnych.
• Ocena stanu środowiska.
• Ekspertyzy i analizy warunków hydrologiczno-meteorologicznych na podstawie danych archiwalnych.
• Róże wiatrów.
• Róże falowania wiatrowego.
• Opracowania i dane archiwalne z zakresu aktynometrii.

Alerty
Dostęp do aktualnych informacji dotyczących zmian warunków hydrologiczno-meteorologicznych,
w tym bieżące przesyłanie alertów i komunikatów.

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas