Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

Akredytowane Laboratorium Badawcze

W Centrum Technicznej Kontroli Zapór, w Wydziale Chemii funkcjonuje laboratorium badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w zakresie pobierania próbek wody i ścieków do badań chemicznych oraz wykonywania badań chemicznych.

IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy to instytucja, której tradycje sięgają 1919 r. Specjalizuje się w analizach zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych.

Nasza działalność obejmuje m.in. tematykę hydrologii i gospodarki wodnej, również w odniesieniu do zmiany klimatu. Realizujemy kompleksowe prace analityczne, badawcze i rozwojowe, prowadzone przez profesjonalną kadrę.

Wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia i oprogramowanie (np. modele hydrologiczne i hydrauliczne, GIS, analizy wielowymiarowe). Wyniki naszych prac mają przełożenie na aspekty życia społecznego i gospodarczego – wykorzystywane są w dokumentach planistycznych, strategicznych oraz w procesach inwestycyjnych.

Usługi w zakresie badań chemicznych

W dniu 14 grudnia 2012 r. laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AB 1388.

Laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 w zakresie pobierania próbek wody i ścieków do badań chemicznych oraz wykonywania badań chemicznych.

PRODUKTY

Oferujemy w zakresie akredytacji:

  • Pobieranie wody powierzchniowej z rzek, jezior, zbiorników.
  • Pobieranie wody podziemnej.
  • Pobieranie ścieków.
  • Pobieranie wody do spożycia.
  • Badania chemiczne w zakresie m. in. metali w tym metali ciężkich, związków azotu, fosforu i wielu innych wskaźników – szczegółowy zakres akredytacji w dołączonym pliku do pobrania.

Oferujemy poza zakresem akredytacji:

  • Pobieranie i badanie osadów dennych z rzek i zbiorników.
  • Ocenę agresywności chemicznej wody.

 

W celu nawiązania współpracy

Napisz do nas