Przejdź do treści
Badania i nauka

Rada Naukowa

Rada Naukowa IMGW-PIB X kadencji - członkowie i ich funkcje (2019-2022)

Przewodniczący
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB

Przewodniczy Komisji ds. Planu i Finansów
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB

Przewodnicząca Komisji ds. Hydrologii i Oceanologii
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
dr inż. Marcin Wdowikowski

Członkowie
prof. dr hab. Kazimierz Banasik
prof. dr hab. Jerzy Bartnicki   
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska
dr Marek Chabior   
mgr  Marek Chibowski
mgr inż. Przemysław Daca
dr inż. Piotr Durajczyk

dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
dr inż. Aleksander Lisowiec – przedstawiciel MNiSW
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski    
prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski    
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak    
prof. dr hab. Marian Mokwa    
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko    
dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak    
dr hab.  Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB     
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz     
dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB

dr Grzegorz Urban    
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dr inż. Paweł Wilk    
dr Krzysztof Woś
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB

 

Informacje o publicznych obronach rozpraw doktorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IMGW-PIB >>