Przejdź do treści
Badania i nauka

Rada Naukowa

Rada Naukowa IMGW-PIB XI kadencji - członkowie i ich funkcje (2023-2027)

Przewodniczący
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

Wiceprzewodniczący
dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB 

Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich
dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji ds. Planu i Finansów
dr Leszek Ośródka

Przewodniczący Komisji ds. Badań i Rozwoju
prof. dr hab. Mariusz Figurski

Członkowie
prof. dr hab. Kazimierz Banasik
dr Bogdan Bochenek
mgr Monika Bryła
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska
dr Marek Chabior
mgr inż. Przemysław Daca
mgr inż. Grzegorz Dumieński
dr inż. Piotr Durajczyk
dr inż. Marta Gruszczyńska
dr hab. inż. Magdalena Kaup, prof. PM
dr hab. inż. Wojciech Konicki, prof. PM
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski
prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski
dr Michał Marosz
prof. dr hab. Marian Mokwa
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
dr hab. inż. Paulina Orlińska-Woźniak, prof. IMGW-PIB
prof. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński
dr kpt. Ż. Ś. Jan Pyś
dr inż. Wiwiana Szalińska
prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dr Krzysztof Woś
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB
 

Skład Komisji ds. Planu i Finansów RN IMGW-PIB XI kadencji (2023-2027)
dr Leszek Ośrodka – Przewodniczący Komisji
dr Michał Marosz
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz
mgr Jolanta Waszkiewicz

 

 


Rada Naukowa IMGW-PIB X kadencji - członkowie i ich funkcje (2019-2023) 

Przewodniczący
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

Przewodniczy Komisji ds. Planu i Finansów
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB

Przewodnicząca Komisji ds. Hydrologii i Oceanologii
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby H-M
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB

Członkowie
prof. dr hab. Kazimierz Banasik
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska
dr Marek Chabior   
mgr  Marek Chibowski
mgr inż. Przemysław Daca
dr inż. Piotr Durajczyk
dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
dr inż. Aleksander Lisowiec – przedstawiciel MNiSW
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski    
prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski    
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak    
prof. dr hab. Marian Mokwa    
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko    
dr hab. inż. Paulina Orlińska-Woźniak   
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz    
dr Grzegorz Urban    
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dr hab. inż. Paweł Wilk    
dr Krzysztof Woś

Informacje o publicznych obronach rozpraw doktorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IMGW-PIB >>

Informacje o o przewodach habilitacyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej IMGW-PIB >>