Przejdź do treści
Oferta Biznesowa IMGW

Budowle Piętrzące

Ocena stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez prowadzenie pomiarów i badań.

Warunki hydrologiczno-meteorologiczne oraz praca sprzętu mają wpływ na stan techniczny budowli piętrzących. Dlatego wykonanie precyzyjnej oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa przekłada się na bezpieczeństwo ludności, zwierząt i infrastruktury w zasięgu oddziaływania budowli piętrzących.

Sprawnie działające budowle, to świadome kształtowanie zasobów wodnych oraz korzystanie z nich.

Produkty
• Wykonywanie badań, pomiarów pozwalających wykonać oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.
• Wykonywanie ocen stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących.
• Wykonywanie okresowych (roczne, pięcioletnie) kontroli stanu technicznego budowli piętrzących – wymóg ustawy Prawo budowlane.
• Opracowywanie okresowych i bieżących raportów dla władz państwowych, o stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa budowli piętrzących.
• Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących.
• Prowadzenie bazy danych dotyczących budowli piętrzących, zawierającej dane techniczne oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych budowli.
• Analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań, pomiarów, ocen stanu technicznego oraz ocen stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, w oparciu o aktualną wiedzę techniczną.
• Wykonywanie badań chemicznych wody w celu oceny jej agresywności (w tym oddziaływania wody na konstrukcje budowli piętrzących).

W celu nawiązania współpracy skontaktuj się z Wydziałem Analiz i Sprzedaży
IMGW-PIB

Napisz do nas