Przejdź do treści
Instytut

IMGW-PIB

Od 1919 roku prognozujemy pogodę, prowadzimy analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę.

Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych - meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce.

Głównym zadaniem IMGW-PIB jest zapewnienie meteorologicznej osłony Polski. W tym celu powstał Monitor IMGW – serwis dla wszystkich krajowych służb operacyjnych oraz organów administracji. W ramach działań ustawowych wykonujemy, opracowujemy i przekazujemy prognozy meteorologiczne, ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz dedykowane komunikaty i biuletyny.

Dzisiejsze uwarunkowania klimatu mają ogromny wpływ na życie, ekonomię, gospodarkę i nas – mieszkańców Ziemi. W Polsce spotykamy się z wieloma anomaliami i niespotykanymi wcześniej zjawiskami, na które musimy być przygotowani w nadchodzących latach. Eksperci i specjaliści IMGW-PIB nieustannie analizują dane, wprowadzają zmiany w modelach prognoz oraz poszukują nowych dróg do przewidywania tego, w jakich warunkach atmosferycznych będzie Polska, Europa i świat.

Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy Eumetsat (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę. Nasza sieć pomiarowo-obserwacyjna i badawcza obejmuje całą Polskę. Instytut przygotowuje się do wielu wyzwań. Nowa infrastruktura, nowoczesne platformy komunikacji oraz paleta usług i modele prognozowania dopasowane będą do oczekiwań partnerów, instytucji, klientów i społeczeństwa.


IMGW-PIB w liczbach

 • Blisko 1400 specjalistów i ekspertów.
 • 63 stacje synoptyczne.
 • Ponad 900 stacji klimatologicznych i opadowych.
 • Ponad 900 stacji hydrologicznych.
 • 4 stacje aerologiczne.
 • 10 radarów meteorologicznych.
 • 13 stacji detekcyjnych lokalizujących wyładowania atmosferyczne.
 • Morski statek badawczy r/v Baltica.


Nasza misja

 • Prowadzimy systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne oraz meteorologiczne przy pomocy podstawowych sieci stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych. 
 • Opracowujemy prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności, administracji państwowej, służb w tym wojska oraz gospodarki.
 • Analizujemy i udostępniamy krajowe oraz zagraniczne materiały pomiarowe i obserwacyjne.
 • Opracowujemy ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących przed klęskami żywiołowymi i katastrofami budowlanymi.
 • Prognozujemy jakość zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosfery.
 • Uczestniczymy w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i innych agend ONZ.
 • Prowadzimy prace naukowo-badawcze oraz służb państwowych w dziedzinach: meteorologii, hydrologii, oceanologii, gospodarki i inżynierii wodnej, jakości zasobów wodnych.
 • Współpracujemy z organizacjami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
 • Organizujemy sympozja, konferencje naukowe oraz prowadzimy działalność wydawniczą.