Przejdź do treści

12.09.2019

Zhackujmy wspólnie problem wodny!

14-15 września w Warszawie odbyła się obywatelska burza mózgów na HackYeah.

Podczas tego wydarzenia podjęto dialog na temat problemu jakim jest malejących zasób wody w Polsce. Uczestnicy mogli wspólnie ze specjalistami pracować nad pomysłami dotyczącymi dostępności wody. Opracowane zostały konkretne rozwiązania, dzięki którym będą mieli wpływ na realną zmianę.

Z ramienia IMGW-PIB w imprezie udział wzieli:

mgr Grzegorz Walijewski – kierownik Centrum Nadzoru Operacyjnego Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Rzecznik Prasowy IMGW-PIB;
prof. Tomasz Walczykiewicz – kierownik Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych w Krakowie;
mgr inż. Małgorzata Maczuga – Z-ca Kierownika Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych;
dr Michał Kasina – z-ca Kierownika Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie;
dr Paweł Przygrodzki – Kierownik Centrum Służby Prognoz Hydrologicznych.