Przejdź do treści

29.03.2024

Zagrożenia hydrologiczne i ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Wisły

27 marca podczas konferencji w Płocku eksperci z IMGW-PIB i PGW Wody Polskie oraz przedstawiciele instytucji rządowych i samorządu rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową w regionie i działaniach podejmowanych w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność bliskiej współpracy lokalnych władz i służb zarządzania kryzysowego oraz na rolę skutecznej i szybkiej komunikacji w trakcie wezbrań i powodzi.

W uroczystej inauguracji konferencji wzięli udział Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu RP, Elżbieta Gapińska – Poseł na Sejm RP, Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury, Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki, Joanna Kopczyńska – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także zaproszeni prelegenci, w tym Wiceprezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz oraz Dyrektor IMGW-PIB Robert Czerniawski.

Prelegenci z IMGW-PIB wystąpili w pierwszej części debaty eksperckiej, poświęconej zagrożeniom hydrologicznym i działaniom mitygującym. Panel otworzył prof. Robert Czerniawski, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia potrzeb środowiska naturalnego w zarządzaniu i gospodarowaniu zasobami wodnymi. O tym, jak zmiana klimatu wpływa na zagrożenia hydrologiczne w Polsce oraz o roli prognozowania i ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami opowiedział Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, dr. Paweł Przygrodzki. Podsumowaniem wystąpień gości z IMGW-PIB była prezentacja odświeżonej wersji serwisu hydrologicznego. Grzegorz Walijewski, Zastępca Dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, zaznaczył że dzięki serwisowi hydro.imgw.pl usługi IMGW-PIB w zakresie osłony hydrologicznej stały się powszechnie dostępne, a nowe produkty i funkcjonalności umożliwiają lepsze monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie przed ekstremalnymi zjawiskami.

Szczegółowa relacja z konferencji i paneli eksperckich dostępna jest na https://www.gov.pl/web/wody-polskie/eksperci-o-bezpieczenstwie-powodzio….