Przejdź do treści

30.09.2019

XXVIII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej, 5-7 listopada 2019 r., Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z: Sekcją Systemów Gospodarki Wodnej Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie organizuje XXVIII Ogólnopolską Szkołę Gospodarki Wodnej w Krakowie ,,Gospodarka wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii”

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej poświęcona jest zagadnieniom związanym z uwzględnianiem gospodarowania wodą w aspekcie rozwoju alternatywnych źródeł energii. Organizowane spotkanie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy w przedmiotowym zakresie oraz upowszechnianie wyników prac projektowych i badawczych realizowanych przez jej Uczestników. W programie przewidziano wygłoszenie wykładów, referatów i krótkich komunikatów, jak również zaplanowano czas na dyskusję i podsumowanie poszczególnych bloków tematycznych.

Problematyka tegorocznej Szkoły dotyczy zagadnień związanych z gospodarką wodną i uwzględnianiem jej w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii:

• Mała energetyka wodna – szanse dalszego rozwoju;

• Duże elektrownie wodne w kontekście planów inwestycyjnych w kraju;

• Energia geotermalna i energia biomasy;

• Doświadczenia innych krajów w kontekście wykorzystania warunków naturalnych sprzyjających rozwojowi energetyki wodnej;

• Zagadnienia ekonomiczne w rozwoju alternatywnych źródeł energii

Miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, Kraków

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 30.09.2019 roku!