Przejdź do treści

17.01.2020

„Współczesne Zagadnienia Hydrologii” - zmiana terminu Szkoły!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Sekcją Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk organizuje 48. szkołę „Współczesne Zagadnienia Hydrologii – Hydrologia dla Rozwoju i Planowania”. Szkoła skierowana jest do naukowców, badaczy, pracowników administracji oraz praktyków zajmujących się rozwiązywaniem problemów związanych z tematyką wodną oraz implementacją ich rozwiązań w gospodarce.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, 48. Szkoła „Współczesne Zagadnienia Hydrologii” zostaje przesunięta na maj 2021 r.
Planowana tematyka zjazdów nie ulega zmianie.

 

Celem Szkoły jest prezentacja najnowszego stanu wiedzy i osiągnięć współczesnej hydrologii w aspekcie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Obecnie stosowane zarządzanie partycypacyjne w gospodarce wymaga podejścia komplementarnego i rozwijania zarówno edukacji obywatelskiej jak i edukacji w zakresie hydrologii i jej implementacji w gospodarce. Pogłębianie więzi nauki z praktyką, organizacja forum gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wiedzy fachowej w kontekście współczesnych wyzwań naukowych i inżynierskich w połączeniu z wzajemnym uczeniem sprzyja dzisiejszym wyzwaniom rysującym się przed zintegrowanym zarządzaniem zasobami wodnymi.

Program 48. Szkoły obejmuje problematykę z zakresu HYDROLOGIA DLA ROZWOJU I PLANOWANIA: 
• Hydrologia w planowaniu
• Hydrologia zlewni i modelowanie
• Hydrometeorologiczne zjawiska ekstremalne
• Zasoby wodne w różnych warunkach zagospodarowania
• Hydroinformatyka: bazy danych, narzędzia, systemy
• Zastosowanie danych satelitarnych w hydrologii – WARSZTATY
• Aktualne problemy hydrologii – KOMUNIKATY

Formularze zgłoszeniowe (wg  zał. wzoru) prosimy przesłać na adres e-mail:
Jolanta Buczynska, IMGW-PIB
jolanta.buczynska@imgw.pl
T. 22 569 45 63
T. 503 122 345

Dodatkowe informacje: 

Program Szkoły przewiduje również możliwość przedstawiania aktualnych problemów przez praktyków. Ich obecność, szczególnie ceniona przez grono akademickie, pozwala na lepsze zrozumienie współczesnych wyzwań jakie stoją przed hydrologią inżynierską.

Przewidziany jest „dzień doktoranta” podczas którego młodzi adepci nauki mają możliwość przedstawić nurtujące ich problemy przed gronem naukowców i badaczy z najważniejszych ośrodków akademickich i instytutów badawczych w Polsce oraz ekspertów praktyków. Otwarcie tej platformy umożliwi szeroką dyskusję oraz wymianę poglądów i doświadczeń.

Osoby zainteresowane do wygłoszenia komunikatu prosimy o podanie tytułu na zgłoszeniu uczestnictwa. Komunikaty będą ujęte w harmonogramie Szkoły i przesłane do Uczestników w Komunikacie 2. Osoby zgłaszające komunikat – maksymalny czas wystąpienia 30 min.