Przejdź do treści

10.03.2021

Warunki termiczne w Polsce w sezonie zimowym 2020/2021

Średnia obszarowa temperatura powietrza w zimie 2020/2021 roku (XII 2020 – II 2021) wyniosła –0,2°C i była o 0,2°C wyższa od średniej wieloletniej dla tego sezonu (klimatologiczny okres normalny 1991-2020). Według kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych zimę 2020/2021 zaliczyć należy do termicznie normalnych, biorąc pod uwagę średnią dla Polski.

Najcieplejszym regionem Polski był Pas Pobrzeży i Wybrzeży Południowobałtyckich, ze średnią obszarową temperaturą powietrza 0,8°C (niższa od normy o 0,1°C). W Karpatach zima 2020/2021 była sezonem lekko ciepłym, a zachodnia część pojezierzy i nizin była dużo cieplejsza od wschodniej części obu regionów.

Według klasyfikacji rangowej średniej temperatury sezonowej, obejmującej okres od 1951 r., zima 2020/2021 uplasowała się na 27 pozycji; była to 12. najcieplejsza zima w XXI wieku. Najwyższą średnią temperaturą charakteryzował się sezon zimowy 2019/2020 (3,1°C), a najniższą sezon 1962/1963, kiedy średnia wyniosła –7,5°C. Najchłodniejsza zimą w XXI wieku był sezon 2002/2003 (średnia –3,8°C).

Temperatura powietrza w zimie 2020/2021 roku utrwaliła silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski. Tylko od 1951 roku wzrost temperatury w tym sezonie szacowany jest na 2,56°C.

Klasyfikacja warunków termicznych w Polsce w sezonie zimowym 1951-2021, na podstawie norm okresu normalnego 1991-2020.
Klasyfikacja warunków termicznych w Polsce w sezonie zimowym 1951-2021, na podstawie norm okresu normalnego 1991-2020.