Przejdź do treści

06.12.2019

Warunki termiczne w Polsce w listopadzie 2019 roku

Za nami listopad, czyli ostatni miesiąc klimatologicznej jesieni. Miniony sezon charakteryzował się średnią temperatura powietrza w Polsce wynoszącą 10,4°C, która była wyższa od wieloletniej średniej temperatury tego sezonu o 2,2°C. Jesień roku 2019 była drugą najcieplejszą jesienią od 1951 r. – cieplejsza wystąpiła w roku 2006, z temperaturą wynosząca 11,0°C.

Wszystko wskazuje na to, że jeśli tylko grudzień 2019 r. będzie pod względem termicznym co najmniej normalny, to rok 2019 powinien być najcieplejszym rokiem w Polsce od 68 lat!


Średnia obszarowa temperatura powietrza na obszarze Polski w listopadzie 2019 r. wynosiła 6,3°C i była wyższa od średniej wieloletniej temperatury dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 1981-2010) o 2,9°C. Według kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych, ubiegły listopad należy zaliczyć do miesięcy ekstremalnie ciepłych, biorąc pod uwagę średnią dla Polski. Zgodnie z klasyfikacją rangową, ostatni miesiąc był trzecim najcieplejszym listopadem od roku 1951 i najcieplejszym listopadem w XXI wieku. Absolutny rekord ciepła padł w roku 1963, kiedy średnia temperatura powietrza w listopadzie wyniosła 6,8°C. Z kolej najchłodniejszym listopadem od początku II połowy XX w. był ten z roku 1993, kiedy średnia obszarowa temperatura powietrza wynosiła zaledwie –1,3°C.
 

Więcej szczegółów w dokumencie PDF.