Przejdź do treści

05.07.2023

Warsztaty z modelowania pożarowego ukoronowaniem pobytu prof. Kochańskiego w IMGW-PIB

W dniach 12-23 czerwca 2023 roku Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB gościło profesora Adama Kochańskiego z San José State University w Kalifornii – międzynarodowego specjalistę zajmującego się modelowaniem pożarów w różnych warunkach meteorologicznych. Podczas jego pobytu w Polsce realizowano projekt pt. "Development of fire modeling with the WRF-Sfire" w ramach programu Fulbright Specialist, czyli krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami, a amerykańskimi naukowcami (więcej informacji o programie: https://fulbright.edu.pl/specialist/).

Dzięki wizycie eksperta w IMGW-PIB i wielogodzinnej pracy nad uruchomieniem modelu WRF-SFire pracownicy Centrum Modelowania Meteorologicznego zdobyli wiedzę dotyczącą modelowania zagrożenia pożarowego i zachowania pożarów z wykorzystaniem numerycznych modeli pogody. W kolejnych miesiącach zespół CMM będzie dalej pracować nad implementacją modelu WRF-SFire i dostosowaniem modelu do warunków panujących w Polsce.

Ukoronowaniem pobytu prof. Kochańskiego w IMGW-PIB były warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe”, które składały się z części teoretycznej (wykłady) oraz praktycznej. Dwudniowego formuła spotkania (21-22 czerwca) była dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie modelowania zagrożenia pożarowego i pożarów. Transfer wiedzy pozwoli podnieść jakość obecnie przygotowywanych numerycznych prognoz zagrożenia pożarowego i rozwinąć w tym zakresie dodatkowe kompetencje nie tylko pracowników naukowych IMGW-PIB, co jest istotne dla bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki. Warsztaty naukowe „Modelowanie pożarowe” było w szczególności dedykowane przedstawicielom: Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Lasów Państwowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabów Kryzysowych uczelni i instytutów badawczych, szerokiego grona specjalistów z obszaru nauki i administracji publicznej.

22 czerwca w ramach warsztatów odbyła się także debata ekspercka, w której udział wzięli: st. bryg. Tomasz Traciłowski (Państwowa Straż Pożarna), prof. Adam Kochanski (San José State University), prof. Mariusz Figurski (IMGW-PIB), Dyrektor Joanna Kopczyńska (IMGW-PIB), bryg. dr inż. Artur Ankowski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), Jan Kaczmarowski (Lasy Państwowe), Grzegorz Walijewski (IMGW-PIB, moderator debaty).

Materiały z warsztatów oraz debaty można znaleźć w zakładce Warsztaty “Modelowanie pożarowe” na stronie Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB (https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=30357, https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=30357) oraz na kanale YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9nZeas8dg7o).

Warsztaty z modelowania pożarowego ukoronowaniem pobytu prof. Kochańskiego w IMGW-PIB