Przejdź do treści

01.08.2021

Uwaga! Znaczne ryzyko związane z burzami na południowym wschodzie kraju. Dla województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia.

Polska będzie dziś w zasięgu niżu znad Skandynawii, na południu i wschodzie kraju zaznaczać się będzie obecność pofalowanego frontu atmosferycznego. Strefa frontu będzie się wiązać z ryzykiem burz z intensywnym deszczem, dlatego dla obszaru od Dolnego Śląska po wschodnie Mazowsze wydane zostały ostrzeżenia 1° i 2° na silny deszcz z burzami. W związku z zagrożeniem wystąpienia podtopień zostały wydane również ostrzeżenia hydrologiczne 1° i 2°. W obszarach wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia (zwłaszcza błyskawiczne). W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Jeszcze bardziej niepokojąca sytuacja jest na południowym wschodzie – gdzie wystąpią dość dobre warunki dla powstawania burz, a wyjątkowo dynamiczna atmosfera będzie wpływać na gwałtowność powstających tu burz (możliwe formacje tzw. superkomórek burzowych). 


Z tego względu dla czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia, ze względu na ryzyko wystąpienia silnych ulew lub deszczu nawalnego, gwałtownych, a nawet niszczycielskich porywów wiatru (możliwe są też trąby powietrzne) oraz opadów bardzo dużego gradu (o średnicy przekraczającej 5 cm). 

Zagrożenie związane z tymi burzami jest duże, jednak same zjawiska będą dość lokalne i trudno z dużym wyprzedzeniem precyzyjnie określić ich lokalizację. Dlatego niezbędne jest monitorowanie sytuacji – obserwacja pogody na niebie, a także w serwisach imgw – meteo.imgw.pl – szczególnie na mapie aktualnych ostrzeżeń i komunikatów, oraz na mapach radarowych – gdzie można zapoznać się z bieżącą lokalizacją burz, a także zobaczyć w której burzy możliwy jest grad. Zapraszamy do śledzenia nas na facebooku (https://www.facebook.com/burzaalertimgw) i twitterze (https://twitter.com/IMGWmeteo).

Szczególnie na kanale twitter, uruchomimy dziś specjalny hashtag #IMGWlive gdzie na bieżąco podawane będą wszystkie istotne zaobserwowane zjawiska.