Przejdź do treści

29.05.2023

Trwa 19. Światowy Kongres Meteorologiczny

Światowy Kongres Meteorologiczny to zgromadzenie ogólne delegatów, reprezentujących wszystkich członków WMO, które zbiera się na sesjach zwyczajnych raz na cztery lata. W tym roku Cg-19 odbywa się w dniach 22 maja do 2 czerwca w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Genewie. Kongres poprzedziła 43. Sesja Komitetu Finansowego (Financial Advisory Committee, FINAC), otwarta dla wszystkich członków WMO, która zmierzyła się z wyzwaniami ukształtowania propozycji budżetu Organizacji na kolejne cztery lata 2024-2027. Za nami pierwsze Kongresowe ustalenia i decyzje dotyczące m.in. globalnego systemu monitoringu gazów cieplarnianych oraz dostępności do danych pomiarowo-obserwacyjnych. W obradach jak zawsze uczestniczą przedstawiciele IMGW-PIB.

Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure to jedna z priorytetowych inicjatyw WMO (pisaliśmy o niej w magazynie Obserwator już kilka tygodni temu po zakończeniu 76. Rady Wykonawczej WMO), która doczekała się ostatecznego zatwierdzenia podczas pierwszych dni Kongresu. W sensie funkcjonalnym będzie to globalna sieć, umożliwiająca dokładniejsze monitorowanie i mierzenie stężenia gazów cieplarnianych w szeroko rozumianym systemie naszej planety. Zarządzane siecią powierzono Global Greenhouse Gas Watch (G3W), która właśnie otrzymała pozytywną rekomendację Cg-19. W Rezolucji Kongresu wskazano na „rosnącą potrzebę monitorowania gazów cieplarnianych dla lepszego zrozumienia funkcjonowania systemów ziemskich” oraz „pilną potrzebę wzmocnienia podstaw naukowych działań mitygacyjnych podejmowanych przez strony Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i Porozumienia Paryskiego”.

Wiemy że koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze jest na rekordowym poziomie, wyższym niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 800 tys. lat”. – powiedział prof. Petteri Taalas, sekretarz generalny WMO (SG WMO). – „Wzrost poziomu dwutlenku węgla w latach 2020-2021 był wyższy niż średnie tempo wzrostu w ciągu ostatniej dekady, a koncentracja metanu zwiększyła się rok do roku bardziej niż od rozpoczęcia pomiarów. Tymczasem nasza wiedza o roli obiegu węgla w funkcjonowaniu oceanów, biosfery i obszarów wiecznej zmarzliny nie jest pełna i wystarczająca. Dlatego musimy podjąć działania w zakresie głębszego i dokładniejszego monitorowania CO2, tak aby móc w naszych badaniach i predykcjach uwzględnić naturalne źródła gazów cieplarnianych oraz określić zdolność magazynowania węgla przez środowisko w przyszłości. To niezwykle ważne informacje w kontekście wdrażania zapisów Porozumienia Paryskiego”.

Szczegóły https://obserwator.imgw.pl/trwa-19-swiatowy-kongres-meteorologiczny/