Przejdź do treści

03.01.2020

Termiczne i wilgotnościowe podsumowanie grudnia 2019 roku

Charakterystyki termiczne grudnia 2019 kształtowały się znacznie powyżej normy – odchylenie temperatury od średniej wyniosło ponad 2,0°C. Największe różnice zanotowano w Suwałkach, gdzie średnia temperatura miesięczna wyniosła 2,0°C i była wyższa o 4,2 stopnia od normy.

Mimo tak znacznego odchylenia od średniej miesięcznej, Suwałki pozostały stacją z najniższą średnią temperaturą dobową. W ubiegłym miesiącu padł również rekord grudnia z wielolecia 2009-2019. W Bielsku Białej zanotowano najwyższą temperaturę maksymalną 17,4°C. Najniższa temperatura minimalna wystąpiła zaś 30 grudnia w Zakopanem: –12,5°C. 

W Warszawie średnia miesięczna temperatura wyniosła 3,3°C i przekroczyła normę wieloletnią o 3,7°C. Najwyższą temperaturę maksymalną (12,9°C) zanotowano 18 grudnia, najniższą temperaturę minimalną (–6,3°C) – 11 grudnia. Wartości te nie przekroczyły rekordowych temperatur dla Warszawy; w latach 1951-2019 najwyższa maksymalna temperatura grudnia wyniosła 15,4°C (5 XII 1961), a najniższa temperatura minimalna: –4,8°C (21 XII 1969). 

Opady w grudniu 2019 roku były bardzo zróżnicowane. Na północnym zachodzie, Pomorzu i w centrum miesiąc ten należał do suchych lub bardzo suchych (odpowiednio do 90% lub 75% normy opadowej), gdzieniegdzie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i północnozachodnim Mazowszu okazał się nawet skrajnie suchy (poniżej 50% normy opadów). Na pozostałym obszarze grudzień zawierał się w normie lub był wilgotny (odpowiednio 90-110% i 111-125% normy). Były jednak regiony, gdzie ubiegły miesiąc należał do wilgotnych (126-150% normy) – gdzieniegdzie na południu Mazowsza, w rejonie Elbląga oraz na krańcach południowo-wschodnich kraju. 

Największe przekroczenie normy miesięcznej zanotowano w Kozienicach, gdzie spadło 56,2 mm opadu, co stanowiło 156,5% normy. Natomiast najwyższą miesięczną sumę opadów zanotowano w Elblągu: 72,2 mm, co stanowiło 143% normy. Bardzo sucho było w Płocku, gdzie przez cały miesiąc spadło zaledwie 6,6 mm opadu (17,2% normy miesięcznej). Najwyższa dobowa suma opadów wystąpiła 23 XII w Przemyślu i wyniosła 42,1 mm. 

W Warszawie w ciągu miesiąca spadło 38,1 mm opadów, co stanowiło 110,3% normy wieloletniej. Najwyższą dobową sumę opadów (22,2) mm zanotowano 23 grudnia; rekordowa wartość za okres 1951-2019 wynosi 27,2 mm (wystąpiła 5 XII 1992). 

Ekstrema grudniowe zanotowane w wieloleciu 1951-2019: 
1. Najniższa temperatura  –30,3°C w Nowym Sączu 26 XII 1961 
2. Najwyższa temperatura  19,5°C w Tarnowie 19 XII 1989 
3. Najwyższa suma opadów  45,1 mm w Koszalinie 6 XII 1967 
59,4 mm na Kasprowym Wierchu 17 XII 1985 

Ekstrema grudniowe zanotowane w latach 2009-2019: 
1. Najniższa temperatura  –26,7°C w Jeleniej Górze 16 XII 2010 
2. Najwyższa temperatura  17,4°C w Bielsku Białej 18 XII 2019 
3. Najwyższa suma opadów  42,1 mm w Przemyślu 23 XII 2019