Przejdź do treści

13.11.2019

Relacja z XXVIII Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej

5-7 listopada br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, odbyła się XXVIII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej. Konferencja została zorganizowana przez IMGW-PIB we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Komitetem Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Honorowy Patronat na Konferencją objął JM Rektor UEK – PROF. UEK DR HAB. INŻ. ANDRZEJ CHOCHÓŁ

Tematem szkoły była „Gospodarka Wodna w kontekście rozwoju alternatywnych źródeł energii”. Program wystąpień obejmował szerokie spektrum zagadnień dotyczących m. in. szans rozwoju małej energetyki wodnej, wpływu zmian klimatu na warunki energetyczne rzek, potencjału elektrowni falowych oraz zjawisk geotermalnych w aspekcie energetyki odnawialnej. Drugiego dnia Szkoły odbyła się specjalna sesja poświęcona aspektom ekonomicznym w kontekście alternatywnych źródeł energii. XXVIII Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej została zakończona sesją specjalną z okazji 50-lecia Zakładu Gospodarki Wodnej i Systemów Wodnogospodarczych.