Przejdź do treści

28.03.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 29 marca 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny marzec można,
jak na razie, uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +2,9°C (stan na 27 III 2024). W całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie. Najniższe występują na północy (z wartością +1,9°C na Helu),  w regionie południowo-zachodniej Polski przekraczają +3,0°C, a najwyższą ich wartość notuje się w Jeleniej Górze i Kłodzku (+4,1°C).  

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych na 29 marca w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również tego, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne pod koniec trzeciej dekady marca, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 7,4°C (Ustka) do 11,7°C (Tarnów). 

Tymczasem prognozy (z dnia 28 III 2024) na 29 marca wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą wyższe niż przeciętnie. Na 29 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 15°C. Najwyższa wartość TMAX (18°C) wystąpi w Tarnowie, Opolu, Wrocławiu i Wieluniu. Na 29 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C. Najwyższa anomalia jest spodziewana na Kasprowym Wierchu (+8,0°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 22 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest na Kasprowym Wierchu (+3,9°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 28 III 2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. W południowo-zachodniej oraz południowej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +8°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia wskazuje, że w pasie centralnym oraz na zachodzie możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na 20 lat.

Prognoza wartości TMAX (2024-03-29) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.
Prognoza wartości TMAX (2024-03-29) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-01) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX (po lewej), ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX (po prawej).
Anomalia prognozy TMAX (2024-03-01) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX (po lewej), ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX (po prawej).

 

Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.