Przejdź do treści

21.09.2023

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (22-28.09.2023 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

W najbliższy weekend,  przemieszczający się z zachodu na wschód kraju, front atmosferyczny przyniesie nam zmianę pogody, większe zachmurzenie, opady deszczu i lokalne burze. Zrobi się też nieco chłodniej, gdyż gorące zwrotnikowe powietrze zostanie wyparte przez chłodniejsze polarne morskie. Od poniedziałku ponownie zawita do Polski wyżowa pogoda. Będzie słonecznie, bez opadów, a temperatura z dnia na dzień będzie coraz wyższa.

Widok na Babią Górę, Fot. Wioletta Bogaczyk | IMGW-PIB

Widok na Babią Górę, Fot. Wioletta Bogaczyk | IMGW-PIB

 

W piątek na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na zachodzie stopniowo wzrastające do dużego. Po południu na zachodzie i lokalnie w centrum pojawią się przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie na zachodzie możliwe są też burze. Temperatura maksymalna od 18-20°C na zachodzie do 27-28°C na wschodzie oraz w centrum. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy od zachodu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W sobotę początkowo na wschodzie i po południu na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Natomiast na obszarze od Pomorza przez Warmię, Wielkopolskę i Mazowsze po Opolszczyznę, Śląsk i Małopolskę zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu i gdzieniegdzie burze. Wieczorem strefa opadów deszczu i burz przemieści się na Podkarpacie i Lubelszczyznę. Suma opadów na zachodzie i w centrum do 20 mm, na południu około 40 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18°C do 21°C, jedynie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie nadal bardzo ciepło, do 26°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem i na południu kraju oraz w czasie burz porywisty.

W niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i opady deszczu. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie opady okresami intensywne. Na pozostałym obszarze kraju więcej przejaśnień i na ogół bez opadów, jedynie nad samym morzem możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16°C do 20°C, na Podhalu około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Od poniedziałku do czwartku Polska będzie w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, którego centrum przemieści się znad Czech przez Polskę w kierunku Rosji. W całym kraju będzie na ogół pogodnie i bez opadów. Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 19°C do 22°C, w pozostałe dni od 24°C do 28°C, jedynie nad morzem około 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA

Aktualny miesiąc może być najcieplejszym wrześniem w Polsce od początku historii pomiarów. Wysoka temperatura i usłonecznienie, przeplatane krótkotrwałymi epizodami z opadami deszczu sprawia, że na rzekach dominuje stabilizacja i niewielkie opadanie stanów wody, z lokalnymi wahaniami głównie za sprawą pracujących urządzeń hydrotechnicznych. Taki trend utrzyma się również przez najbliższe 7 dni. Możliwość wahań i wzrostów nastąpi w weekend, podczas przechodzenia z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego z intensywnymi opadami deszczu i prawdopodobnymi burzami. Susza hydrologiczna utrzymuje się, wydane zostaną również nowe ostrzeżenia przed tym zjawiskiem.


Dorzecze Wisły
Na samej Wiśle przeważać będzie stabilizacja i niewielkie spadki stanów wody głównie w strefie wody niskiej i średniej. Niewykluczone są miejscowe wahania, które będą zależne od pracujących urządzeń wodnych.

W zlewniach dopływów górnej Wisły kontynuowany będzie trend przebiegu wyrównanego i opadania stanu wody w strefie średniej i niskiej. W weekend (głównie sobota i niedziela) na rzekach górskich, podgórskich, na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych, zlokalizowanych przede wszystkim na terenie woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i częściowo podkarpackiego oraz lubelskiego, mogą wystąpić wzrosty i wahania związane z prognozowanym opadami deszczu. Stany wody mogą wzrastać w aktualnych strefach stanów bądź do strefy wody wysokiej, punktowo powyżej stanów ostrzegawczych. Od poniedziałku do czwartku opady atmosferyczne nie są prognozowane; na rzekach przeważać będzie stabilizacja i spadki stanów wody. W związku z funkcjonowaniem urządzeń wodnych, na stacjach hydrologicznych znajdujących się poniżej mogą pojawiać się większe zmiany lub wahania stanów wody.

W zlewni Narwi i Bugu sytuacja hydrologiczna będzie spokojna i stabilna. Prognozuje się stabilizację i spadki stanów wody, odcinkowo niewielkie wahania i wzrosty. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Przewidywane w weekend niezbyt duże sumy opadów w tym regionie na ogół nie wpłyną znacząco na przebieg stanów wody.

Brak wyraźnej tendencji, niewielkie spadki lub wahania, pojawiające się wskutek pracujących urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody niskiej i średniej dominować będą w zlewniach pozostałych dopływów środkowej i dolnej Wisły. W zlewniach utrzyma się stan suszy hydrologicznej.

Jez. Płaskie, 20.09.2023 r. Fot. Paweł Staniszewski IMGW-PIB.

Jez. Płaskie, 20.09.2023 r. Fot. Paweł Staniszewski IMGW-PIB.


Dorzecze Odry
Na górnej Odrze początkowo utrzyma się ustabilizowany przebieg stanów wody w strefie stanów niskich. Niezbyt duże wzrosty do strefy wody średniej, związane ze spływem wody opadowej, wystąpią w weekend. W kolejnych dniach powróci stabilizacja i słabe opadanie stanów wody. Na Odrze środkowej prognozowane są przede wszystkim wahania przy dolnej granicy strefy stanów średnich lub w strefie wody niskiej, których amplitudy będą zależne od pracy urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze swobodnie płynącej pojawią się spadki w strefie wody niskiej, w drugiej części tygodnia mogą to być niewielkie wzrosty. Na Odrze utrzymywać się będzie strefa stanów niskich i średnich.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważać będzie słaba tendencja spadkowa oraz stabilizacja stanów wody. Miejscami, w wyniku spływu wód opadowych w weekend, pojawią się niewielkie wzrosty stanów wody, ale na ogół w aktualnych strefach stanów. W zasięgu pracujących urządzeń hydrotechnicznych i elektrowni wodnych na rzekach wystąpią także wahania o amplitudach dobowych zależnych od dyspozytorów i zarządców. Stany wody będą układały się w strefie wody niskiej i średniej, miejscami wysokiej (przede wszystkim poniżej urządzeń hydrotechnicznych lub na wodowskazach będących w zasięgu cofki). Lokalnie w zlewniach lewostronnych dopływów górnej i środkowej Odry utrzyma się stan suszy hydrologicznej.

Na Warcie i dopływach oraz na Noteci i jej dopływach już od dłuższego czasu dominuje susza hydrologiczna. Ta sytuacja nie zmieni się. Stany wody w nadchodzących dniach będą nieznacznie opadać lub mieć wyrównany przebieg. Odcinkami możliwe będą wzrosty oraz wahania związane jedynie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej.


Wybrzeże i rzeki Przymorza
W najbliższych dniach wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, na Żuławach i na Zalewie Wiślanym początkowo prognozowane są głównie wahania poziomów wody przede wszystkim w strefie wody średniej. Wiatr wiać będzie głównie z kierunków południowych oraz zachodnich, ale będzie słaby.
Na rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Możliwe są lokalne wahania na pograniczu stref wody niskiej i średniej. Prognozowane na noc z piątku na sobotę opady o sumach do 15 mm nie spowodują zmian w sytuacji hydrologicznej w tym regionie.


SUSZA HYDROLOGICZNA

Sytuacja pod kątem suszy hydrologicznej na przestrzeni ostatnich 7 dni nie zmieniła się znacząco. Obecnie notujemy 154 stacje z przepływem poniżej SNQ – o 4 stacje więcej niż tydzień temu. W kraju przeważa wysoka temperatura powietrza, jak na wrzesień, a opady deszczu pojawiają się podczas krótkotrwałych epizodów związanych z przechodzeniem frontów atmosferycznych. Sumy opadów nie są na tyle wystarczające, aby uzupełnić braki wody w glebie.

W przypowierzchniowej warstwie gleby (0-7 cm w głąb) wskaźnik wilgotności gleby w południowej części kraju przekracza 60%, a na zachodzie woj. dolnośląskiego zbliża się do 95%. Najtrudniejsza sytuacja wilgotnościowa gleby panuje w woj. wielkopolskim, łódzkim i na północy woj. opolskiego i śląskiego, a także na wschodzie woj. podlaskiego i północy woj. mazowieckiego. W tych obszarach wilgotność gleby jest na bardzo niskim poziomie, miejscami niższa niż 25%. W warstwie 7-28 cm sytuacja jest zbliżona do tej w płytszym poziomie gleby. W newralgicznej warstwie gleby, czyli 28-100 cm (jest to głębokość, w której wiele roślin ma swoje korzenie), wilgotność gleby jest najmniejsza – w centralnej części kraju i wynosi nawet 15%. W tej warstwie największa wilgotność występuje w obszarach górskich i pogórskich Sudetów i Karpat.

Aktualnie w Polsce obowiązują 54 ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W ostatnim tygodniu wydano kilka nowych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, m.in. dla zlewni górnej Warty, zlewni górnej Noteci, część zlewni Wierzycy, Drawy, Sanu i Parsęty. W perspektywie najbliższych dni istnieje prawdopodobieństwo wydania nowych ostrzeżeń, dotyczących części zlewni Pilicy, Bugu, Noteci oraz Kaczawy.

Przez najbliższe 7 dni liczba stacji z przepływem poniżej SNQ utrzymywać się będzie na podobnym poziomie. Sytuacja suszowa nie ulegnie większym zmianom, ale ze względu na prognozowaną suchą i słoneczną pogodę, wskazać można trend do jej stopniowego pogarszania się.

Suma skumulowanego opadu od początku września 2023.

Suma skumulowanego opadu od początku września 2023.

 

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Stan wody na rzekach w Polsce 21.09.2023 r. godz. 8:00.

Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną (kolor szary) 21.09.2023 r.

 

Stan wody na rzekach w Polsce 21.09.2023 r. godz. 8:00.

Stan wody na rzekach w Polsce 21.09.2023 r. godz. 8:00.