Przejdź do treści

16.03.2023

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (16-23.03.2023 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

W najbliższym tygodniu pogodę w Polsce początkowo kształtował będzie wyż, którego centrum znad Europy Środkowej przemieści się nad zachodnią Rosję. Od poniedziałku znajdziemy się w zasięgu kolejnego wyżu, tym razem znad południowej Europy. Będzie coraz cieplej, już w niedzielę temperatura maksymalna w całym kraju przekroczy 10°C, a w środę i czwartek na południowym zachodzie prognozujemy do 20°C.

W piątek na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze okresami wzrastające do dużego i nad morzem słaby przelotny deszcz. Temperatura od 4°C w rejonach podgórskich Karpat do 15°C w Kotlinie Jeleniogórskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w górach porywisty, z kierunków południowych.

Noc z piątku na sobotę z zachmurzeniem małym na południu kraju i z spadkiem temperatury powietrza do około –3°C. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na zachodnim wybrzeżu słabe opady deszczu, a temperatura od 0°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Od soboty do czwartku przewaga zachmurzenia małego i umiarkowanego, tylko okresami zachmurzenie duże. W niedzielę na zachodzie oraz w poniedziałek w całym kraju przelotne opady deszczu. Z każdym dniem coraz cieplej. Temperatura minimalna od 2°C do 10°C, maksymalna od 10°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA HYDROLOGICZNA

W nadchodzącym tygodniu na rzekach przeważać będzie stabilizacja i spadki. Lokalnie od niedzieli w związku z prognozowanymi opadami deszczu mogą wystąpić wahania lokalne wzrosty stanów wody głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Obecne przekroczenia stanów umownych (ostrzegawczych i alarmowych) będą się w większości utrzymywać z nieznaczną tendencją malejącą.

Dorzecze Wisły

Na górnej Wiśle początkowo przeważać będzie stabilizacja i spadki w strefie wody średniej, punktowo wysokiej. Poniżej urządzeń hydrotechnicznych również zaznaczą się wahania. Na Wiśle środkowej do Warszawy przeważać będą spadki, poniżej początkowo wzrosty w strefie wody średniej, punktowo wysokiej, a następnie spadki. Na dolnym odcinku przewaga nieznacznych wzrostów i stabilizacji w strefie wody średniej i wysokiej. Pod koniec prognozowanego okresu zaznaczą się spadki.

W zlewniach dopływów Wisły przeważać będą spadki i stabilizacja głównie w strefie wody średniej i wysokiej, jedynie punktowo niskiej. Niewielkie wahania i wzrosty wystąpić mogą w poniedziałek w wyniku prognozowanych przelotnych opadów. Przekroczenia stanów umownych na ogół będą się utrzymywać. W ciągu dnia, miejscami w górnych częściach karpackich dopływów Wisły (w szczególności w zlewni Wisłoki, Wisłoka, Sanu), prognozowane są wzrosty bądź wahania poziomu wody w strefie stanów średnich oraz miejscami w wysokich, związane ze spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej.

W zlewni Narwi oraz w zlewni Bugu przewiduje się stabilizację i wahania stanu wody, związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie w niskiej. Na Bugu początkowo jeszcze lokalnie notowane będą dalsze wzrosty powyżej aktualnie przekroczonych stanów ostrzegawczych. Na Krznie w Malowej Górze możliwy jest dalszy niewielki wzrost powyżej stanu alarmowego.

Dorzecze Odry

Na górnej Odrze przeważać będzie stabilizacja i nieznaczna tendencja spadkowa w strefie wody średniej. Na środkowym odcinku Odry spodziewane są wahania i stabilizacja w strefie wody średniej, punktowo wysokiej. Na dolnym odcinku Odry, podobnie jak na Wiśle, początkowo notowane będą wzrosty w strefie wody średniej i wysokiej, a następnie spadki. Jedynie w ujściowym odcinku spadki będą już od początku okresu prognozy, po czym nastąpi stabilizacja w strefie wody średniej.

W zlewniach dopływów Odry będą dominowały spadki i wyrównany przebieg. Niewielkie wahania i wzrosty wystąpić mogą w poniedziałek w wyniku prognozowanych przelotnych opadów, głównie w obecnych strefach stanu. Największe dobowe wahania będą związane z pracą urządzeń piętrzących. Obserwowane obecnie przekroczenia stanów ostrzegawczych na ogół się utrzymają. Na Orli w Korzeńsku stan wody początkowo będzie przekraczał poziom alarmowy, a od weekendu powinien opaść poniżej tego progu.

Na górnej Warcie prognozowane są spadki, lokalnie stabilizacja stanów wody. Na Warcie poniżej Zbiornika Jeziorsko do ujścia rzeki dominować będą wzrosty stanów wody, lokalnie stabilizacja. Na dopływach Warty przeważać będą spadki stanów wody, lokalnie stabilizacja. Występować mogą także wzrosty i wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Na stacjach Dębe (Swędrnia) i Łask (Grabia) utrzymywać się będą przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Wybrzeże i rzeki Przymorza

W ciągu najbliższych dni w ujściowym odcinku na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, wzdłuż Wybrzeża oraz na Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody z tendencją spadkową w strefie stanów średnich a następnie stabilizacja. Po weekendzie przeważać będą wahania poziomu wody na ogół w strefie wody średniej. Pod koniec okresu mogą pojawić się większe wahania i wzrosty związane z wiatrem z sektora zachodniego.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego oraz w zlewni dolnej Wisły stany wody będą układały się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

SUSZA HYDROLOGICZNA

Sytuacja hydrologiczna pod kątem suszy w minionym tygodniu nie uległa większej zmianie.
Przepływy poniżej SNQ notuje się obecnie na 3 stacjach. W nadchodzącym tygodniu liczba stacji z przepływami poniżej SNQ będzie nieznacznie się zwiększać w związku z prognozowanym wzrostem temperatur od weekendu i powolnym rozwojem wegetacji oraz brakiem większych opadów.