Przejdź do treści

06.04.2023

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (07-13.04.2023 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

Nadchodzący tydzień zapowiada się pochmurny, z opadami deszczu, początkowo w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Ze wschodu na północny wschód kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze, które stopniowo rozszerzy się na całą Polskę. Noce cieplejsze i już bez przymrozków.

W piątek pozostaniemy w zasięgu niżu i frontów atmosferycznych, które przywędrują do nas znad Morza Czarnego. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie padać może marznący deszcz powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od 1°C w rejonach podgórskich Karpat do 12°C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich.
 

Widoki z Kasprowego Wierchu. Fot. Witek Kaszkin | IMGW-PIB

W świąteczny weekend Polska pozostanie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, w Karpatach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 0°C do 6°C, tylko w rejonach podgórskich Karpat początkowo około –3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 14°C, tylko w sobotę w rejonach podgórskich Karpat około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, z kierunków północnych.

Od wtorku na wschodzie kraju ponownie pojawi się niż z rejonu Morza Czarnego, zachodnia część Polski pozostanie w słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 6°C, cieplej w czwartek do 8°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 14°C, cieplej w czwartek od 10°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA HYDROLOGICZNA

Od czwartku do soboty prognozowane są opady deszczu oraz śniegu, szczególnie w Polsce południowo wschodniej. Opady te w zlewni górnej Wisły przyczynią się do wzrostów w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewni Sanu.

Dorzecze Wisły

 

W najbliższych dniach na górnej Wiśle przeważać będą wahania i spadki poziomu wody w strefie wody średniej. W weekend oraz tuż po zaznaczy się tendencja wzrostowa związana ze spływem wód opadowych oraz wód roztopowych. Na środkowym i dolnym odcinku Wisły prognozowane są wahania poziomu wody oraz stabilizacja. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. W ujściowym i dolnym odcinku Wisły przewidywane są wahania stanów wody – w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.

Na dopływach górnej oraz środkowej Wisły od czwartku, w związku prognozowanymi opadami atmosferycznymi i spływem wód opadowo-roztopowych, możliwe są wzrosty – w strefie stanów średnich, a miejscami w wysokich. Największe wzrosty prognozowane są w piątek, a znaczne wahania – w sobotę oraz niedzielę w związku z przemieszczaniem się wód opadowo-roztopowych w dół zlewni. 

W zlewni Narwi i Bugu spodziewana jest niewielka tendencja wzrostowa, a miejscami stabilizacja – w strefie stanów wysokich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Bugu w Dorohusku oraz przy stanie wody zbliżonym do stanu ostrzegawczego na Krznie w Malowej Górze. Lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych na Czarnej, Narwi, Ledze i Pisie będą się utrzymywały.

Na dopływach dolnej Wisły prognozowana jest stabilizacja lub wahania stanów wody, głównie w strefie wody średniej. 
 

Dorzecze Odry

W najbliższych dniach stany wody na górnej Odrze będą powoli opadały – w strefie wody średniej dolnej lub na granicy wody średniej i niskiej. Na odcinku skanalizowanym przewiduje się wahania stanów wody z tendencją spadkową – w strefie stanów średnich. Ich zakres będzie zależał od pracy urządzeń i obiektów hydrotechnicznych, w tym zbiornika Nysa na Nysie Kłodzkiej. Największe dobowe zmiany mogą występować poniżej Malczyc i osiągać amplitudę około 100 cm. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody będą ulegały wahaniom z tendencją spadkową, do ujścia Bobru początkowo wystąpi wzrost, a w drugiej połowie okresu prognozy spadki stanu wody. Natomiast poniżej ujścia Bobru do Odry spodziewane są wzrosty stanu wody – w strefie wody średniej. W ujściowym odcinku Odry prognozowane są wahania poziomów wody – w strefie stanów średnich, miejscowo wysokich. Lokalnie zaznaczy się tendencja spadkowa.

W zlewniach dopływów górnej Odry stany wody będą miały na ogół przebieg wyrównany, okresami z wahaniami bez wyraźnej tendencji – w strefie stanów średnich. W zlewniach dopływów Odry środkowej przewiduje się spadki stanu wody – w strefie stanów średnich, jedynie lokalnie wysokich. Na środkowej Widawie i dolnej Baryczy będą obserwowane wzrosty – w strefie wody średniej lub wysokiej dolnej. W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy, a w Krzywej Górze na Budkowiczance stan wody będzie utrzymywał się w okolicy stanu ostrzegawczego. Na dolnej Nysie Kłodzkiej, środkowej i dolnej Bystrzycy, środkowym i dolnym Bobrze oraz na dolnej Kwisie kierunek i wielkość zmian stanu wody będą zależały od pracy zbiorników retencyjnych.  Na górnej Warcie do Zbiornika Jeziorsko prognozowane są początkowo wzrosty i stabilizacja stanów wody, lokalnie zaznaczą się spadki, które w kolejnych dniach będą przeważać.

Na Warcie dominować będą niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Warty również spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie zaznaczą się niewielkie wzrosty. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody średniej.
 

Wybrzeże i rzeki Przymorza

W ciągu najbliższych dni wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody – w strefie stanów średnich. Lokalnie zaznaczy się tendencja spadkowa.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą układały się w strefie wody średniej i wysokiej, miejscowo niskiej. Lokalnie zaznaczy się słaba 
tendencja spadkowa.


SUSZA HYDROLOGICZNA

Sytuacja hydrologiczna pod kątem suszy w minionym tygodniu nie uległa większej zmianie. Przepływy poniżej SNQ obserwuje się na 2 stacjach. W nadchodzącym tygodniu liczba stacji z przepływami poniżej SNQ będzie utrzymywać się na podobnym poziomie.
 

Suma skumulowanego opadu od początku kwietnia 2023.
Suma skumulowanego opadu od początku kwietnia 2023.

 

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.
Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Stan wody na rzekach w Polsce 06.04.2023 r. godz. 8:00.
Stan wody na rzekach w Polsce 06.04.2023 r. godz. 8:00.