Przejdź do treści

08.01.2021

Powódź na mapach – o wyjątkowych mapach opowiada dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor CHOK IMGW-PIB

Według WHO od 1998 roku na całym świecie skutkami powodzi – bezpośrednio lub pośrednio – dotkniętych zostało ponad 2 miliardy ludzi. Europejska Agencja Środowiskowa podaje, że w latach 1980-2017 straty ekonomiczne z tytułu powodzi w samej Unii Europejskiej wyniosły łącznie blisko 160 miliardów Euro. Poza budową i rozbudową infrastruktury przeciwpowodziowej, ważnym narzędziem do walki z powodziami jest zarządzanie ryzykiem ich wystąpienia.

Najważniejszym elementem do oceny i weryfikacji zagrożeń związanych z występowaniem powodzi są mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, opracowane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” przez konsorcjum, którego liderem był IMGW-PIB. Mapy dostępne są w serwisie wody.isok.gov.pl/hydroportal.html.

O wyjątkowych mapach na łamach Obserwatora Online opowiada dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB:
obserwator.imgw.pl/powodz-na-mapach