Przejdź do treści

16.12.2022

Podsumowanie współpracy IMGW-PIB ze Służbą Hydrometeorologiczną Sił Zbrojnych RP

14 grudnia odbyło się  IV coroczne spotkanie w ramach „Porozumienia pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Dyrektorem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego o współpracy w dziedzinie hydrologii i meteorologii w czasie pokoju oraz w wyższych stanach gotowości obronnej państwa”. W trakcie obrad omówiono działania podejmowane w bieżącym roku, przedstawiono efekty wieloletniej współpracy stron oraz plany na przyszłość.

Spotkanie otworzył dr. Janusz Karp, Dyrektor IMGW-PIB, witając przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, z płk. Maciejem Betke, Szefem Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, na czele. Następnie dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor CHOK, przedstawił sprawozdanie z działalności Kolegium Porozumienia w 2022 roku. W kolejnych prezentacjach omówiono zrealizowane i planowane działania w obszarze rozwoju usług IMGW-PIB oraz SH SZ RP istotnych dla obu stron. Przedstawiciele Instytutu i Wojska podkreślali bardzo dobra współpracę we wszystkich obszarach merytorycznych Porozumienia.

W spotkaniu wzięli udział.

Ze strony IMGW-PIB:
dr Janusz Karp, Dyrektor IMGW-PIB;
Wojciech Cel, Z-ca Dyrektora IMGW-PIB;
prof. dr hab. Mirosław Miętus, Z-ca Dyrektora IMGW-PIB, Dyrektor Centrum Badań i Rozwoju;
dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju;
Piotr Ramza, Dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju;
Łukasz Szewczyk, Z-ca Dyrektora Centrum H-M Sieci P-O;
Mariusz Radziewski, Dyrektor Centrum Informatyki;
Bartosz Miętek, Kierownik Biura Rozwoju IT;
dr Ewa Jakusik, Dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego;
Jacek Mizak, Pełnomocnik Dyrektora IMGW-PIB ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Stronę SH SZ RP reprezentowali:
płk Maciej Betke, Szef Szefostwa SH SZ RP;
ppłk Marek Krupiński, Szef Oddziału Zabezpieczenia Hydrometeorologicznego;
ppłk Grzegorz Krawczyński, Szef Wydziału Analiz Hydrologicznych i Klimatologicznych;
mjr Wojciech Czarnecki, specjalista Wydziału Analiz Hydrologicznych i Klimatologicznych;
wz. kpt. Łukasz Pajurek, Szef Wydziału Zabezpieczenia Informatycznego;
ppłk Krzysztof Maj, Szef Wydziału Szkolenia;
ppłk Piotr Czopek, Szef Wydziału Zabezpieczenia Technicznego;
mjr Damian Czerkawski, Szef Wydziału Modernizacji i Rozwoju Technicznego;
Romuald Folaron, przedstawiciel Kolegium;
kmdr Bartosz Zembrzuski, Szef Oddziału Meteorologiczno-Oceanograficznego Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej.