Przejdź do treści

05.02.2020

„Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy”

Zakończone zostały regionalne społeczne spotkania w sprawie powstającego Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). We wtorek w Warszawie zaprezentowano rezultaty konsultacji oraz specjalny portal z aktualizacjami na temat suszy w 2020 roku – http://stopsuszy.pl/stop_suszy_2020/ oraz dedykowany serwis z danymi i mapami aktualizowanymi w czasie rzeczywistym – http://stopsuszy.imgw.pl/.

„Nasze analizy jasno wskazują, że od 1950 roku okres zimowy, gdy temperatura sięga poniżej zera, skrócił się o 2 tygodnie. Okres letni, z temperaturą powyżej 15 stopni, wydłużył się natomiast o 4 tygodnie. W tym roku to zjawisko najprawdopodobniej przybierze najgorszy obraz. Najważniejszy proces, jaki podejmujemy, to walka z suszą, ale jest to bardzo, bardzo trudne” skomentował Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jednym z elementów projektu jest portal stopsuszy.imgw.pl. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW Wody Polskie i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB. Na dedykowanej stronie www, w czasie rzeczywistym prezentowane są aktualne mapy Polski w kontekście zasobów wodnych, prognoz hydro i meteorologicznych oraz niezbędnych wartości dla różnych gałęzi gospodarki.

Proces walki z suszą jest trudnym tematem. Dzięki doświadczeniu ekspertów m.in. z IMGW-PIB oraz opinii zebranych wśród Polaków powstał projekt „Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy”. Zgodnie z PPSS uruchomiono pilotażowo „Program Nawodnień Rolniczych”, którego celem jest przywracanie dwukierunkowych funkcji obiektów melioracyjnych, na funkcje nawadniająco-odwadniające. Dodatkowo zgodnie z prawem, bez pozwoleń można tworzyć zbiorniki wodne o pojemności do 1.000 m3. Wkrótce uruchomiony zostanie też program budowy indywidualnych studni głębinowych. Powstaną nowe obiekty hydrotechniczne, a wiele z istniejących zostanie zmodernizowanych.

Duży nacisk skierowany zostanie na edukację i kreowanie świadomości w zakresie:

* zwiększania retencji na gruntach rolnych

* ponownego wykorzystania wód

* wprowadzenia tematyki suszy do podstawy programowej kształcenia ogólnego

 

Na działania związane z ochroną przed susza i powodzią, w tym zadania z zakresu małej retencji PGW Wody Polskie przeznaczą ok. 400 mln zł.

Informacje dodatkowe: http://stopsuszy.pl/stop_suszy_2020/