Przejdź do treści

07.03.2020

Oświadczenie IMGW-PIB w związku z koronawirusem COVID-19

COVID19 – komunikat IMGW-PIB

Od pierwszych dni marca podjęliśmy wszelkie proaktywne działania wewnątrz organizacji, w tym anulując wszelkie podróże pracowników do krajów wysokiego ryzyka oraz krajowe. Ograniczyliśmy również spotkania zewnętrzne i wewnętrzne. 

Ponadto w trosce o bezpieczeństwo pracowników, ich bliskich i innych osób w okresie od dnia 13/03/2020 r. (piątek) do dnia 29/03/2020 (niedziela) włącznie, praca odbywać się będzie w sposób zdalny. 

Na stanowiskach pracy pozostają następujące obszary:
* stacje: LSM, SM, SHM, WOM, SPA, ASS, Stacja Badań Niwalnych,
* TKZ – pracownicy wykonujący pomiary i badania terenowe,
* serwis pomiarowy – praca ograniczona tylko do sytuacji awaryjnych. 

Priorytetem są usługi MOLC i ostrzeżenia przekazywane przez serwisy informacyjne.

Każdy pracownik, który rozpozna u siebie objawy sugerujące na infekcje musi poinformować o tym fakcie przełożonego oraz zastosować się do specjalnej procedury wewnętrznej i zaleceń GIS. 

Wszystkich interesantów oraz partnerów handlowych prosimy o kontakt z IMGW-PIB drogą mailową lub telefoniczną. 

Media proszone są o zapoznanie się z oddzielnym komunikatem: https://imgw.pl/wydarzenia/pilny-komunikat-imgw-pib-covid19-sytuacja-na…

Serwisy pogodowe IMGW-PIB działają bez zmian 24/7:
Serwis meteo: www.pogodynka.pl
Aktualne ostrzeżenia: http://pogodynka.pl/ostrzezenia
Twitter: https://twitter.com/imgwmeteo
Facebook: https://www.facebook.com/IMGWmeteo/