Przejdź do treści

09.10.2020

Obrazy satelitarne z projektu Sat4Envi wsparciem dla rolnictwa

Nowoczesne obserwacje satelitarne dają niespotykane dotąd możliwości w zakresie lokalnego (regionalnego) i globalnego monitorowania rolnictwa. Umożliwiają one oglądanie powierzchni Ziemi w rozdzielczości przestrzennej 10-20 metrów, z częstotliwością czasową rzędu 1-2 dni. Dziś taki monitoring satelitarny prowadzi przede wszystkim Sentinel-2, ale zbierane przez niego informacje stanowią kontynuację poprzednich systemów satelitarnych wykorzystywanych na potrzeby rolnictwa, takich jak Landsat.

Produkty tych programów, w postaci zdjęć i obrazów, są już dostępne w ramach projektu sat4envi, którego liderem jest IMGW-PIB.

Dane z satelity Sentinel-2 umożliwiają określenie właściwości gleb i uwarunkowań w zakresie upraw rolnych oraz mapowanie aktualnego stanu rolniczych czynności uprawowych. Wszystko to pomaga badaczom oraz samym rolnikom w ocenie użyteczności gruntów, przewidywaniu ilości i jakości zbiorów w danym okresie, monitorowaniu zmian sezonowych i wprowadzaniu krajowych czy regionalnych systemów pomocy we wdrażaniu polityk zrównoważonego rozwoju.

Obrazy z Sentinel-2 można również wykorzystać do szacowania zmian w produkcji rolnej i produktywności pastwisk – między innymi wywołanych suszą, a także monitorowania spadku produktywności ziemi i degradacji gleby w wyniku nadmiernej uprawy, wypasu lub niewłaściwego nawadniania. Mapy rolnicze pozwalają na niezależne i obiektywne szacowanie zasięgu upraw w danym kraju lub czasu trwania w nim sezonu wegetacyjnego, co może posłużyć do wsparcia działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na obszarach szczególnie pod tym względem wrażliwych.

Elżbieta Kuligowska, Bartosz Wieczorek | Zakład Teledetekcji Satelitarnej

Więcej: obserwator.imgw.pl