Przejdź do treści

15.05.2024

Nowe produkty w serwisie hydro.imgw.pl

Z przyjemnością informujemy, że w części mapowej serwisu hydro.imgw.pl wprowadziliśmy kolejną nowość – wizualizację aktualnych i prognozowanych przepływów wody w rzekach na tle przepływów charakterystycznych oraz normy hydrologicznej. Dane prezentowane są w postaci liniowej za pomocą skali barw. Dynamiczna oś czasu z krokiem godzinnym pozwala wyświetlać przepływy, które wystąpiły oraz te, które są prognozowane na trzy doby do przodu.

Prezentowane na mapie strefy odnoszą się do przepływów charakterystycznych, dla których zastosowano pięciostopniową klasyfikację. Wartości odpowiednio poniżej NNQ (najniższy z notowanych) i powyżej WWQ (najwyższy z notowanych) są oznaczone jako strefy ekstremalne. Przepływy na tle normy hydrologicznej odniesione są do miesięcznych norm, które wyznaczono za pomocą metod statystycznych dla danych z wielolecia referencyjnego 1991-2020.

"Dostępne już są mapy aktualnych i prognozowanych wartości przepływów rzek w odniesieniu do poszczególnych stref i norm. Prezentowany dziś produkt to kolejna nowość w serwisie hydrologicznym IMGW-PIB". – komentuje dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB. – "Natężenie przepływu, prezentowane na mapach, jest niezwykle istotne w hydrologii, gdyż wskazuje ilość wody, która przepływa przez dany przekrój poprzeczny rzeki w jednostce czasu. Stanowi zatem ważny element oceny zasobów wodnych, zwłaszcza w zakresie rozpatrywania suszy hydrologicznej lub wezbrań. Od teraz dane są możliwe do śledzenia w skali całej Polski. Jestem przekonany, że informacje te okażą się przydatne dla wielu odbiorców".

Przepływy wody w rzekach na tle przepływów charakterystycznych.

Przepływy wody w rzekach na tle przepływów charakterystycznych.

 

Przepływy wody w rzekach na tle normy hydrologicznej

Przepływy wody w rzekach na tle normy hydrologicznej.