Przejdź do treści

25.09.2020

Lecimy w Kosmos!

24 września br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej, połączone ze spotkaniem online European Interparliamentary Space Conference (Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji Kosmicznej). W obradach uczestniczył profesor Mariusz Figurski, który otrzymał nominację do zespołu ekspertów, wspierającego działalność Grupy.

Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej funkcjonuje w Sejmie RP nieprzerwanie od 2005 roku, wspierając rozwoju polskiego sektora technik kosmicznych i satelitarnych. Członkowie zespołu biorą udział w wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeniach, konferencjach, wizytach studyjnych organizowanych przez inne parlamenty, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytucje zajmujące się problematyką kosmonautyki. Znaczącym wkładem Grupy było wsparcie działań legislacyjnych, dzięki którym Polska uzyskała 19 listopada 2012 r. pełne członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Ponadto zespół był inicjatorem poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Na forum międzynarodowym Grupa bierze udział w pracach European Interparliamentary Space Conference EISC (Europejskiej Międzyparlamentarnej Konferencji Kosmicznej), do której należy 11 parlamentów narodowych: Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Niemiec, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.


Skład Parlamentarnej Grupy ds. Przestrzeni Kosmicznej: Bogusław Wontor (przewodniczący), Paweł Poncyljusz (wiceprzewodniczący), Marek Dyduch, Zbigniew Girzyński, Krystian Kamiński, Andrzej Szejna

W skład grupy ekspertów wchodzą:
Iwona Stanisławska – Centrum Badań Kosmicznych PAN – przewodnicząca zespołu ekspertów
Zbigniew Kłos, CBK PAN, Przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN/CBK;
Marek Sarna, Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Wiceprzewodniczący KBKiS;
Leszek Loroch, Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa, Wiceprzewodniczący KBKiS;
Mariusz Figurski, Politechnika Gdańska/Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej/KBKiS;
Jakub Ryzenko, CBK PAN, Centrum Kryzysowe.

prof. M. Figurski

prof. Mariusz Figurski