Przejdź do treści

07.09.2020

IMGW-PIB wspiera #WorldCleanAirDay

7 września 2020 r. obchodzimy pierwszy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 74/212.

Celem jest podniesienie świadomości i zmobilizowanie globalnych starach na rzecz zwalczania zanieczyszczenia powietrza. 

Czyste powietrze jest ważne dla zdrowia i codziennego życia ludzi, a zanieczyszczenie powietrza jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i jedną z głównych przyczyn zgonów i chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie powietrza zabija co roku około 7 milionów ludzi na całym świecie, a dane WHO pokazują, że 9 na 10 osób oddycha powietrzem zawierającym wysokie poziomy zanieczyszczeń. Ponadto zanieczyszczenie powietrza dotyka szczególnie kobiety, dzieci i osoby starsze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB od lat zajmuje się monitorowaniem oraz badaniem jakości powietrza. Od czerwca br. oferujemy specjalny serwis o zanieczyszczeniach oraz stężeniach pyłków https://powietrze.imgw.pl/. Na stronie znajdziecie dane na temat ozonu, dwutlenku siarki i azotu, pyłów zawieszonych oraz pyłków brzozy i traw. To pierwsze w Polsce serwis, w którym prognozuje się zanieczyszczenie powietrza. Razem dbajmy o zdrowie.
Tematem Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba 2020 jest Czyste powietrze dla wszystkich.

#CleanAirForAll #WorldCleanAirDay

Więcej: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en