Przejdź do treści

30.06.2022

IMGW PIB: Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 30 czerwca 2022 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny czerwiec można jak na razie (do 28.06), uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą 1,7°C. W całym kraju anomalie do dnia 28.06 wynoszą ponad 1,0°C, a na południowym zachodzie Polski lokalnie przekraczają nawet 2,5°C.

W ramach prac testowych, zmierzających do uruchomienia w IMGW-PIB służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, podjęto próbę odniesienia prognozowanych na 30 czerwca warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. 

Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne pod koniec czerwca, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 21°C (Łeba) do 25°C (Wrocław). Tymczasem prognozy na 30 czerwca wskazują, że w zasadzie w całej Polsce wartości temperatury maksymalnej (TMAX) będą znacznie wyższe niż przeciętnie. Będzie to miało związek z napływem ciepłego powietrza z południowego wschodu. Najwyższe wartości (≥35°C) wystąpią w Rzeszowie, Zamościu, Sandomierzu, Przemyślu, Krakowie, Katowicach, Tarnowie. Jedynie na trzech stacjach prognozowana TMAX jest niższa od wartości średniej wieloletniej (Kołobrzeg, Szczecin i Świnoujście). Na 20% (9) stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 3°C, a na aż 30 stacjach przekroczą 6°C.
Na kilku stacjach prognozowane wartości TMAX zbliżą się  lub przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX. Wartości wyższe zostaną zanotowane na 27 stacjach.
Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 29.06.2022) z charakterystykami wieloletnimi TMAX pozwala stwierdzić, że niemalże na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. Jedynie wąski pas w strefie przybrzeżnej będzie charakteryzował się ujemnymi anomaliami. W przeważającej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii (powyżej +2°C). Przy czym we wschodniej Polsce w okolicach Warszawy, Białegostoku, Włodawy, Suwałk wartości anomalii przekroczą +12°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, że we wschodniej części kraju możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.