Przejdź do treści

10.09.2020

IMGW-PIB: Prognoza długoterminowa temperatury i opadu na październik 2020 r.

Październik 2020: Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza

Prognozy modelu IMGW-Reg dla wybranych miast w Polsce oraz wskazania modeli CFS zgodnie wskazują, że październik 2020 r. charakteryzować się będzie średnimi temperaturami powietrza w klasie „powyżej normy” lub w górnej granicy klasy „w normie”.  Średniej temperatury „powyżej normy”, według modelu IMGW-Reg, można się spodziewać głównie w rejonie Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Lublina, Białegostoku i Olsztyna. Modele CFS prognozują ponadto temperatury „powyżej normy” w rejonie Katowic, Gdańska i Suwałk (rys. 1-3, tab. 1). Według modelu IMGW-Bayes miesięczna średnia temperatura powietrza w październiku 2020 r. na terenie całego kraju będzie przeważnie w klasie „w normie” lub „powyżej normy”. Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia miesięcznej temperatury „powyżej normy” prognozuje się w województwie pomorskim, w rejonie Koszalina, w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego oraz na granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim. W pozostałych częściach Polski średnie temperatury powietrza powinny być „w normie”. Średnie miesięczne temperatury „poniżej normy” mogą wystąpić miejscami w województwie mazowieckim, lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim i podkarpackim (rys. 4-5, tab. 1.).

Październik 2020: Prognoza liczby dni z opadem

Według statystycznego modelu IMGW-Bayes liczba dni z opadem w październiku 2020 r. na przeważającym obszarze kraju powinna być w klasie „poniżej normy”. Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia klasy „poniżej normy” prognozuje się w pasie Olsztyn- Bydgoszcz- Toruń- Poznań- Wrocław- Opole, a także w pasie Warszawa- Lublin- Rzeszów- Kraków- Zakopane. Obliczenia modelu IMGW-Bayes przewidują również, że miejscami na terenie Polski liczba dni z opadem występować będzie w klasie „powyżej normy”, tj. w pasie  Łódź- Katowice, w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, w rejonie Białegostoku, w górach (Bieszczady), oraz nad morzem (Wybrzeże Koszalińskie i Słowińskie), 

Więcej w załączniku.