Przejdź do treści

21.10.2020

IMGW-PIB: Prognoza długoterminowa temperatury i opadu na grudzień 2020 r. – luty 2021 r.

Grudzień, styczeń i luty w całym kraju na ogół ze średnią miesięczną temperaturą powyżej normy wieloletniej. Opady przeważnie w normie. Bardziej mokro na północnym wschodzie.

Grudzień 2020

W całym kraju średnia miesięczna temperatura „powyżej normy”. Miesięczna suma opadów na ogół w „normie”. Na północnym wschodzie suma opadów „powyżej normy”, na południowo wschodnich krańcach „poniżej normy” (rys. 1).

Styczeń 2021

W całej Polsce średnia miesięczna temperatura „powyżej normy”. W centrum i na północy miesięczna suma opadów „powyżej normy”. Na południu i przy zachodniej granicy suma opadów „w normie” (rys. 2).

Luty 2021

Na zachodzie kraju średnia miesięczna temperatura „w normie”, na wschodzie „powyżej normy”. Miesięczna suma opadów w całej Polsce przeważnie „w normie”. Na północnym wschodzie suma „powyżej normy” (rys. 3).

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę, zrozumieć pojęcia „poniżej normy”, „w normie” i „powyżej normy” oraz dowiedzieć się innych ważnych informacji o prognozach długoterminowych, prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ), które zostały umieszczone na końcu prognozy.

Szczegóły prognozy na grudzień 2020 r. według modelu IMGW-Reg i IMGW-Bayes

Grudzień 2020: Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza

Prognoza modelu IMGW-Reg wskazuje, że grudzień na terenie prawie całego kraju charakteryzować się będzie średnią miesięczną temperaturą „w normie”.  Wyjątek stanowią Kujawy, gdzie prognozowana jest średnia temperatura „poniżej normy” (rys. 4, tab. 1).
Według modelu IMGW-Bayes na przeważającym obszarze Polski średnia miesięczna  temperatura „powyżej normy”. Średnia temperatura „w normie” spodziewana jest na ogół w zachodniej Małopolsce, północno wschodniej Wielkopolsce, na Opolszczyźnie oraz w pasie od Mazur przez zachodnie Mazowsze po Ziemię Łódzką (rys. 4, tab. 1).

Grudzień 2020: Prognoza miesięcznej sumy opadów

Wyniki modelu IMGW-Reg zapowiadają, że grudzień na przeważającym obszarze Polski charakteryzować się będzie miesięczną sumą opadów „powyżej normy”. Suma opadów „w normie” i „poniżej normy” prognozowana jest jedynie w północno zachodnich i południowo wschodnich regionach kraju, tj. na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu (rys. 5, tab. 2).
Zgodnie z modelem IMGW-Bayes w prawie całej Polsce grudniowa suma opadów „poniżej normy” i „w normie”. Suma opadów „poniżej normy” prognozowana jest przeważnie na południu, a „w normie” na ogół w centrum i na północy. Wyniki modelu IMGW-Bayes wskazują także na miesięczną sumę opadów „powyżej normy”, która może wystąpić głównie na Kujawach i Warmii (rys. 5, tab. 2).

Szczegóły prognozy na styczeń 2021 r. według modelu IMGW-Reg i IMGW-Bayes

Styczeń 2021: Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza

Według obydwu modeli prognostycznych wykorzystywanych w IMGW-PIB (IMGW-Reg i IMGW-Bayes) styczeń na terenie całego kraju charakteryzować się będzie średnią miesięczną temperaturą „powyżej normy” (rys. 6, tab. 3).

Styczeń 2021: Prognoza miesięcznej sumy opadów

Wyniki modelu IMGW-Reg prognozują zróżnicowaną miesięczną sumę opadów w całym kraju. Suma opadów „poniżej normy” przewidywana jest przeważnie na południu, tj. na Śląsku, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Kielecczyźnie i w Małopolsce. Miesiąc z sumą opadów „powyżej normy” zapowiadany jest na ogół w centrum kraju: na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Kujawach, Warmii i Mazurach. W północno zachodniej i wschodniej Polsce (na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce oraz w pasie od Suwalszczyzny przez Lubelszczyznę po Podkarpacie) miesięczna suma opadów powinna mieścić się „w normie” (rys. 7, tab. 4).
Według modelu IMGW-Bayes na przeważającym obszarze kraju styczniowa suma opadów „powyżej normy”. Suma opadów „w normie” spodziewana jest na ogół na Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Suwalszczyźnie, Mazurach oraz w południowej części Dolnego Śląska. Styczeń z sumą opadów „poniżej normy” prognozowany jest przeważnie na Podkarpaciu, Kielecczyźnie, zachodnim Mazowszu oraz miejscami w północnej Polsce (rys. 7, tab. 4).

Szczegóły prognozy na luty 2021 r. według modelu IMGW-Reg i IMGW-Bayes

Luty 2021: Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza

Prognoza modelu IMGW-Reg wskazuje, że luty na terenie całego kraju charakteryzować się będzie średnią temperaturą „w normie” (rys. 8, tab. 5).
Według modelu IMGW-Bayes średnia  miesięczna temperatura „w normie” wystąpić może tylko w południowych i zachodnich regionach Polski, tj. na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w zachodniej Małopolsce. W pozostałych regionach kraju (w centrum, na wschodzie i północy) przewidywana jest z wysokim prawdopodobieństwem średnia temperatura „powyżej normy” (rys. 8, tab. 5).

Luty 2021: Prognoza miesięcznej sumy opadów

Według obydwu modeli prognostycznych wykorzystywanych w IMGW-PIB (IMGW-Reg i IMGW-Bayes) luty na terenie całego kraju charakteryzować się będzie zróżnicowaną miesięczną sumą opadów (rys. 9, tab. 6).
Suma opadów „powyżej normy” prognozowana jest według modelu IMGW-Reg na Mazowszu, Dolnym Śląsku, Podkarpaciu oraz w Wielkopolsce, a według modelu IMGW-Bayes głównie na Pomorzu, w Małopolsce, zachodniej części Podkarpacia, w pasie od południowej część Wielkopolski przez północną część Mazowsza po Warmie oraz od Suwalszczyzny przez Podlasie po północną część Lubelszczyzny.
Luty z sumą opadów „poniżej normy” przewidywany jest zgodnie z modelem IMGW-Reg w Małopolsce, na Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz w północnej części Ziemi Lubuskiej, a z zgodnie z modelem IMGW-Bayes na Mazurach, w pasie od Ziemi Łódzkiej przez południową część Mazowsza po Lubelszczyznę oraz miejscami na zachodnich i południowych krańcach Polski.
Miesięczna suma opadów „w normie” według modelu IMGW-Reg spodziewana jest na Śląsku, Opolszczyźnie, Kielecczyźnie, Pomorzu, Kujawach, Suwalszczyźnie, Podlasia oraz w południowej części Ziemi Lubuskiej, a według modelu IMGW-Bayes przeważnie na Opolszczyźnie, Kujawach, w południowej części Ziemi Lubuskiej, północnej części Wielkopolski oraz miejscami na Śląsku, Pomorzu i Warmii (rys. 9, tab. 6).

Opracowano w Pracowni Prognoz Długoterminowych Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju oraz Laboratorium Zaawansowanych Metod Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB