Przejdź do treści

21.03.2023

IMGW-PIB na Kongresie Klimatycznym

Polski Kongres Klimatyczny to wydarzenie, w czasie którego przedstawiciele różnych obszarów działalności gospodarczej i społecznej rozmawiają o zakresie działań legislacyjnych, biznesowych i informacyjnych, mających doprowadzić do neutralności klimatycznej Polski w możliwie jak najbliższym horyzoncie czasowym. Kwestie dekarbonizacji Polski są tym elementem dyskusji, który pojawia się najczęściej.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 16-17 marca w Warszawie. IMGW-PIB reprezentował prof. Mirosław Miętus, który miał przyjemność wygłosić wykład pod tytułem „Współczesna zmiana klimatu stymulatorem zmian społeczno-gospodarczych. Szanse i zagrożenia”, poprzedzający panel dyskusyjny "Zielony ład a nie dzika transformacja – społeczny wymiar transformacji energetycznej".

Jako IMGW-PIB, bardzo nas cieszy praktyczne wdrażanie wyników badań, ekspertyz i opinii, które pracownicy Instytutu przedstawiają już od wielu lat”. – komentuje prof. Miętus, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB, Stały Przedstawiciel Polski w WMO. – „Takie wydarzenie jak Kongres Klimatyczny pokazuje, że Polska powoli, lecz systematycznie zmienia się w nowoczesny kraj, gdzie strategiczne decyzje podejmuje się na podstawie wiedzy wynikającej z badań naukowych i wieloaspektowych analiz. IMGW-PIB już w latach 90. minionego wieku sygnalizował występowanie procesu ocieplania klimatu Polski oraz zagrożeń z tym związanych. Zwracaliśmy również uwagę na możliwości wykorzystania odnawialnych zasobów klimatu w naszym kraju, głównie energii wiatru i Słońca. Od ponad dekady publikujemy analizy stanu systemu klimatycznego Polski oraz przygotowujemy różnego rodzaju scenariuszu przyszłych zmian. Życzyłbym sobie, aby prace te były powszechnie znane i wykorzystywane”.

Polski Kongres Klimatyczny 2023 poświęcony był wyzwaniom energetyczno-klimatycznym w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej naszego regionu. W dwudziestu panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad stu ekspertów reprezentujących biznes, samorządy i inne instytucje publiczne, fundacje oraz stowarzyszenia. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 21-22 marca 2024 roku.