Przejdź do treści

10.07.2024

IMGW-PIB: Eksperymentalna prognoza długoterminowa temperatury i opadu na sierpień 2024 r. – listopad 2024 r.

Sierpień 2024

W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.1. tab.1.). Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 1. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na sierpień 2024 r. dla wybranych miast w Polsce


Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2024 r.

Tab. 1. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla sierpnia z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na sierpień 2024 r.

Wrzesień 2024

W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.2 tab.2). Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się zawierać w zakresie normy wieloletniej.

Rys.2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na wrzesień 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys.2. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na wrzesień 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

 

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2024 r.

Tab. 2. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla września z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na wrzesień 2024 r.

Październik 2024

Średnia miesięczna temperatura powietrza powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.3 tab.3). Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej.

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na październik 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 3. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na październik 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

 

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla października z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2024 r.

Tab. 3. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla października z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na październik 2024 r.

Listopad 2024

W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020 (rys.4. tab.4.). Miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej.

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

Rys. 4. Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2024 r. dla wybranych miast w Polsce

 

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2024 r.

Tab. 4. Norma średniej temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych dla listopada z lat 1991-2020 dla wybranych miast w Polsce wraz z prognozą na listopad 2024 r.

UWAGA! Aby poprawnie zinterpretować przedstawianą prognozę oraz zrozumieć pojęcia „poniżej normy”. „w normie” i „powyżej normy”. prosimy zapoznać się z Często Zadawanymi Pytaniami (FAQ).

Często Zadawane Pytania (FAQ)

Co oznaczają pojęcia „powyżej normy", „poniżej normy" i „w normie"?
W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.
Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów:
- powyżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- poniżej normy można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie chłodniejszy/bardziej suchy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020,
- w normie można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020.
Należy pamiętać, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Jakie modele prognostyczne wykorzystuje IMGW-PIB do opracowywania prognoz długoterminowych?
Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

Dlaczego prognozy długoterminowe obarczone są dużą niepewnością i mogą się od siebie różnić?
Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość. Wynikają one zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

Opracowano w:
Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych
Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB