Przejdź do treści

10.01.2020

Grudzień 2019 był 3 najcieplejszym grudniem od 1951 roku!

Biorąc pod uwagę wyniki dla grudnia, można stwierdzić że 2019 rok był najcieplejszym rokiem w Polsce od 1951 roku i najprawdopodobniej najcieplejszym od połowy XIX wieku. 

Średnia obszarowa temperatura powietrza w grudniu 2019 roku wyniosła 3,2°C i była wyższa od średniej wieloletniej temperatury dla tego miesiąca (klimatologiczny okres normalny 19812010) o 3,6°C. Zgodnie z kwantylową klasyfikacją warunków termicznych ubiegły miesiąc należy więc zaliczyć do miesięcy ekstremalnie ciepłych. Warunki termiczne w poszczególnych regionach kraju również zostały sklasyfikowane jako ekstremalnie ciepłe.

Według klasyfikacji rangowej grudzień 2019 r. był 3. najcieplejszym grudniem od roku 1951 i trzecim z najcieplejszych grudni w XXI wieku. 

Najcieplejszy grudzień wystąpił w roku 2006, kiedy średnia temperatura powietrza dla obszaru Polski wynosiła 5,9°C. Z kolej najchłodniejszy wystąpił w 1969 roku, kiedy średnia obszarowa temperatura powietrza wynosiła zaledwie –6,1°C. 
 
Warunki termiczne w poszczególnych regionach były zróżnicowane. Najchłodniej było w pasie wyżyn i w Sudetach, gdzie średnia temperatura wynosiła 2,7°C, a najcieplej na pobrzeżach, ze średnią temperaturą 4,1°C. Analiza danych z poszczególnych stacji wskazuje na przestrzenne zróżnicowanie temperatury powietrza. Średnie wartości zawierały się od 0°C w Zakopanem i 2,0°C w Suwałkach do 4,8°C w stacji w Helu. Wyjątkiem były stacje wysokogórskie: na Śnieżce średnia miesięczna temperatura powietrza wynosiła –2,9°C, a na Kasprowym Wierchu –4,4°C. Rozkład anomalii, tj. odchyleń od wartości wieloletnich średnich miesięcznych z okresu 1981-2010, wskazuje że wartości tego wskaźnika zawierały się między 2°C a 5°C; największe anomalie wystąpiły na wschodzie kraju.  
 
Najwyższą wartość temperatury powietrza w grudniu odnotowano w stacji w Bielsku Białej, gdzie 18 grudnia termometr maksymalny zarejestrował wartość 17,4°C. Absolutne minimum temperatury, wynoszące –9,2°C, odnotowano 11 grudnia w Jeleniej Górze. Na Kasprowym Wierchu 29 grudnia termometr minimalny wskazał wartość –15,0°C, a na Śnieżce 10 grudnia –10,4°C.  
 
Należy podkreślić także fakt, że grudzień to miesiąc, w którym maksymalne wartości temperatury powietrza nierzadko są ujemne, w grudniu 2019 r. nie odnotowano takiego przypadku. 

O skali anomalii termicznej grudnia 2019 roku świadczy przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa przekroczenia absolutnych wartości temperatury powietrza. Wartości tego wskaźnika nie przekraczają 1% na znacznym obszarze kraju. Jedynie w zachodniej Polsce oraz w części Pojezierzy wartości prawdopodobieństwa były wyższe (skrajnie dochodziły do 5% w Słubicach).  
 
Uzupełnieniem tej analizy jest przestrzenny rozkłady prawdopodobieństwa nieprzekroczenia zarejestrowanych w grudniu 2019 roku wartości minimalnych temperatury powietrza. Wartości tego wskaźnika były z kolei bardzo wysokie; na teranie całego kraju powyżej 10%, z maksimum dochodzącym do 35%. 
 
Wysoka wartość anomalii temperatury powietrza w grudniu 2019 roku utrwala silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski. Szacuje się, że tylko od 1951 roku temperatura powietrza w grudniu wzrosła o blisko 1,45°C. Trend ten jest bardzo zbliżony w kilku regionach klimatycznych.  

Największy wzrost temperatury powietrza występuje na obszarze Pojezierzy (1,8°C w stosunku do 1951 roku), najsłabszy zaś w Karpatach (0,9°C).