Przejdź do treści

21.03.2023

Fulbright Specialist Program "Development of fire modeling with the WRF-Sfire"

Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta potwierdziła, iż złożony przez Centrum Modelowania Meteorologicznego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB wniosek na przyjazd amerykańskiego eksperta dr Adama Kochańskiego w ramach programu Fulbright Specialist został zatwierdzony przez Radę Komisji oraz przez  J. William Fulbright Foreign Scholarship Board (FFSB).

Fulbright Specialist Program jest to program krótkoterminowej wymiany naukowo-badawczej mający na celu pogłębienie oraz rozszerzenie współpracy między polskimi instytucjami a amerykańskimi naukowcami (więcej informacji o programie: https://fulbright.edu.pl/specialist/).

Stypendium zostało przyznane dla dra Adama Kochańskiego na realizację projektu pt. "Development of fire modeling with the WRF-Sfire", który będzie realizowany w IMGW-PIB (Instytucja goszcząca) w terminie 10.06 - 24.06.2023 r. Należy podkreślić, iż dr Adam Kochański z San José State University w Kalifornii jest międzynarodowym specjalistą zajmującym się modelowaniem pożarów w różnych warunkach meteorologicznych. Dzięki wizycie stypendysty w IMGW-PIB pracownicy Centrum Modelowania Meteorologicznego zdobędą dodatkową wiedzę dotyczącą modelowania zagrożenia pożarowego i zachowania pożarów. Podczas wizyty specjalisty prowadzone będą otwarte warsztaty edukacyjne, które są dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Transfer wiedzy pozwoli podnieść jakość prognoz zagrożenia pożarowego, co jest istotne dla bezpieczeństwa społeczeństwa i gospodarki.

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się postępujące zmiany systemu klimatycznego, które powodują gwałtowny wzrost zagrożenia pożarowego lasów również w Polsce. Czynnikiem łagodzącym destruktywny wpływ zagrożenia jest efektywne wykorzystanie przez służby pożarnicze i właścicieli terenów leśnych informacji, jakie niosą wysokorozdzielcze prognozy zagrożenia pożarowego. Na początku 2021 roku IMGW-PIB udostępnił testowy system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu bazujący na kanadyjskim systemie Fire Weather Index (FWI) (zobacz: https://cmm.imgw.pl/cmm/?page_id=8318). Pomimo, iż jest to najpowszechniej stosowanym na świecie systemem służącym do oceny zagrożenia pożarowego na obszarach leśnych należy zaznaczyć, iż ma on jednak swoje ograniczenia. Redukowanie ich wiąże się z koniecznością podejścia bardziej kompleksowego do prognozowania zagrożenia pożarowego, co z kolei implikuje wdrażanie nowych modeli prognostycznych. Jednym z nich jest model WRF-Sfire, który łączy w sobie model prognozowania pogody (WRF) z modelem rozprzestrzeniania się ognia.

Najważniejszymi zadaniami, które zostały założone w projekcie "Development of fire modeling with the WRF-Sfire" są:

  • Organizacja otwartych seminariów „Modelowanie pożarowe”, na których zostaną omówione m.in. metody prognozowania zagrożenia pożarowego, wpływ występowania pożarów na zmianę klimatu i oddziaływanie na człowieka. Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione z praktycznymi przykładami systemów działających w Kalifornii i możliwościami implementacyjnymi w Polsce. Seminarium będzie w szczególności dedykowane przedstawicielom: Państwowej Straży Pożarnej, Dyrekcji Lasów Państwowych, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Sztabów Kryzysowych uczelni i instytutów badawczych, szerokiego grona specjalistów z obszaru nauki i administracji publicznej. Seminaria będą odbywały się w formie tradycyjnych spotkań oraz z wykorzystaniem platform cyfrowych.  
  • W ramach otwartych seminariów zostaną także zorganizowane warsztaty modelowania pogody pożarowej i interpretowania wyników. Uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zapoznania z systemami działającymi w Kalifornii.
  • Prace specjalisty z zespołem Centrum Modelowania Meteorologicznego nad operacyjnym wdrożeniem modelu WRF-Sfire. Opracowane zostaną również zestawy narzędzi do post-processingu danych meteorologicznych, geograficznych i pożarowych. W projekcie położony jest nacisk na aspekt edukacyjny i zaznajomienie się z kompleksowym podejściem do prognozowania pożarów, ostrzegania ludności przed zagrożeniem pożarowym oraz zanieczyszczeniami w Kalifornii.

Więcej szczegółów o otwartych seminariach wkrótce.