Przejdź do treści

05.02.2024

Eksperci Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB i Skywarn na rzecz rozwoju edukacji klimatycznej w Polsce

Edukacja klimatyczna w Polsce nadal w znacznym stopniu opiera się na działaniach fundacji i organizacji zrzeszonych w ruchu na rzecz ochrony klimatu oraz fakultatywnych aktywności zaangażowanej kadry pedagogicznej, bez ujęcia we właściwe ramy programu powszechnej edukacji. Fundacja „Rodzice dla klimatu” zauważa, że wobec obecnych i przewidywanych w przyszłości wyzwań klimatycznych edukacja dzieci już nie wystarczy i wzywa do budowania przekazu dla grup dorosłych odbiorców, począwszy od urzędników odpowiedzialnych zwłaszcza za decyzje środowiskowe i zdrowie publiczne. Edukacja dorosłych jest o tyle utrudniona, że podlega jeszcze mniejszemu usystematyzowaniu, a ponadto w znacznym stopniu pozostaje pod wpływem przekazów medialnych, często niepełnych bądź opartych na powierzchownych opiniach zamiast naukowych faktach. W efekcie, jak wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych, przekazy o charakterze dezinformacji czy służące propagandzie w sprawach zmiany klimatu i polityki klimatycznej, stają się powszechne i opiniotwórcze. Solidna edukacja wymaga rzetelnej podbudowy, a głos ekspertów w dziedzinie monitoringu atmosfery oraz badań klimatu ma w tym procesie niebagatelne znaczenie.

Eksperci Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB i Skywarn na rzecz rozwoju edukacji klimatycznej w Polsce

Wsparcie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) w tym procesie wydaje się nam oczywiste, zatem z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie na posiedzenie Parlamentarnego Zespołu "Rodzice dla klimatu", które odbyło się 1 lutego 2024. W obradach brali udział naukowcy z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB w składzie: dr Joanna Wieczorek, dr Adam Jaczewski i Piotr Szuster reprezentujący również stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz. Cały jego przebieg można obejrzeć pod adresem iTV Sejm - transmisje - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Interesariuszy w procesie budowania kanonu edukacji klimatycznej w Polsce jest wielu – od organizacji rodzicielskich, przez stowarzyszenia działające na rzecz promocji zrównoważonej żywności, transformacji energetycznej po izby lekarskie zaangażowane w problem zanieczyszczenia powietrza.

W Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB wykorzystujemy jakościowe dane meteorologiczne sieci pomiarowej Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), reanaliz i numerycznych modeli pogody i klimatu. Korzystamy z analiz big data i zaawansowanych metod sztucznej inteligencji. Umożliwia nam to podejmowanie problemów interdyscyplinarnych, a dzięki temu jesteśmy wsparciem dla zespołów medycznych, specjalistów w sektorze energetycznym, czy podmiotów zainteresowanych wynikami modelowania efektów środowiskowych w wielu skalach czasowych i przestrzennych. A od teraz wynikami naszych badań będziemy mogli wspierać również obszar kształtowania edukacji klimatycznej.

Wierzymy, że wiedza i doświadczenie wspomagają lepsze zrozumienie zagadnienia zmiany klimatu, a przede wszystkim budowanie właściwych strategii adaptacyjnych. By wspierać działania resortów i stowarzyszeń zaangażowanych w przygotowanie planów edukacyjnych eksperci z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB i Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz, łączą siły oferując ekspercką wiedzę i materiały edukacyjne – dostosowane dla różnych grup odbiorców i opracowane na podstawie rzetelnych naukowych analiz i danych.