Przejdź do treści

16.04.2020

#DeszczowkaWPralce jest ok!

Ludzkość musi znaleźć rozwiązanie problemu braku wody. Promowane są nowe strategie ochrony oraz rozważne i racjonalne wykorzystanie wody, w tym zrównoważone pozyskiwanie jej z przyrody – np. zbiorniki wód opadowych do spłukiwania toalet czy podlewania roślin.

Naukowcy IMGW-PIB oraz Politechniki Wrocławskiej i Białystockiej postanowili zbadać czy nadaje się ona do stosowania w praniu domowym. Badania przeprowadzono na wodzie deszczowej zbieranej przez 30 dni w standardowym podziemnym zbiorniku przydomowym. Skupiono się na zmianach fizykochemicznych i mikrobiologicznych, analizę przeprowadzano co 10 dni. Okazało się, że deszczówka nadaje się do prania w pralce. 

Najważniejsze konkluzje: 
* Wykryte zanieczyszczenia zostały sklasyfikowane jako bezpieczne dla procesu i jakości prania odzieży,
* Wielodniowe przechowywanie wody deszczowej zmienia parametry wody w bezpiecznym zakresie,
* Podziemne zbiorniki, które są bezpiecznie zamknięte, mogą przechowywać wodę i pomagać w utrzymaniu jej dobrej jakości, 
* Przez cały okres testowy badana woda spełniała ogólne wymagania: twardości, pH, koloru i zmętnienia. 

Nie możemy zalecać takiego rozwiązania, bo nie ma jeszcze rekomendacji producentów i norm prawnych, ale z naszych badań wynika, że #DeszczowkaWPralce jest ok.

Więcej o całym procesie naukowym w magazynie Water: 
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/1/252/htm