Przejdź do treści

24.09.2020

Chroń i szanuj urządzenia należące do IMGW-PIB. One ratują życie!

Coraz częściej docierają do nas smutne informacje o niszczeniu przyrządów pomiarowych i uszkodzeniach dokonywanych w ogródkach meteorologicznych, na posterunkach opadowych oraz stacjach wodowskazowych IMGW-PIB. Pojawiają się również zgłoszenia o imprezach plenerowych organizowanych na terenach wokół nieruchomości, którymi opiekuje się Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna.

Tego rodzaju zdarzenia przyczyniają się do dewastacji urządzeń pomiarowych i zakłócają funkcjonowanie systemów przesyłania danych np. dym z ogniska czy grilla.

Przypominamy, że infrastruktura Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej jest bardzo istotnym elementem systemu prognozowania i ostrzegania. Wszelkie uszkodzenia sprzętów pomiarowych i telemetrycznych mogą powodować stratę danych, które są niezbędne do prowadzenia osłony hydrologiczno-meteorologicznej kraju oraz ostrzegania każdego obywatela przed niebezpiecznymi zjawiskami, takimi jak: powodzie, susze, wichury, burze, intensywne opady deszczu, śniegu oraz gwałtowne zmiany temperatury czy skoki ciśnienia.
Brak kluczowych danych w systemie ostrzegania może doprowadzić do katastrofalnych skutków.

System pomiarowy oraz jego elementy należą również do Ciebie!

Jesteśmy głęboko zasmuceni tym faktem – dlatego przestrzegamy i prosimy o odpowiednie zachowanie i poszanowanie naszej odpowiedzialnej pracy. Wszelkie naprawy specjalistycznego sprzętu mogą być kosztowne.

Chcemy również podkreślić, że takie zachowanie jest karalne i każdorazowo będzie zgłaszane do odpowiednich służb i organów.

F. Ogródek meteorologiczny IMGW-PIB położony między bulwarem portowym a plażą w Ustce.