Przejdź do treści

21.09.2020

Bogdan Bochenek z IMGW-PIB z nominacją na szefa grupy w RC LACE

Konsorcjum RC LACE powstało w 1990 roku. Od ponad 30 lat organizacja wspiera rozwój modeli numerycznych, współpracując m.in. z MeteoFrance przy opracowaniu modelu ALADIN. Grupę RC LACE współtworzą kraje Europy Środkowej – Austria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry – do których w 2020 roku dołączyła Polska.

Obecnie główne zadania konsorcjum skupiają się na modernizacji najnowszych produktów modelowych w zakresie: asymilacji danych, dynamice modelu, prognozach wiązkowych, wymianie danych pomiarowych i fizyce modeli.

To właśnie w tym ostatnim obszarze szefem zespołu został pracownik IMGW-PIB Bogdan Bochenek. W najbliższych latach będzie on koordynował prace na rozwojem modelu ALARO, których celem jest prognozowanie pogody w sub-kilometrowych rozdzielczościach, rozwój istniejących parametryzacji do prognoz klimatu, rozbudowa dedykowanych pól prognostycznych oraz wykorzystanie metod sztucznej inteligencji.