Przejdź do treści

10.05.2023

AMEW-PL – pierwszy cyfrowy Atlas małej energetyki wiatrowej dla Polski

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w segmencie mikroinstalacji, tj. systemów na które decydują się właściciele małych gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Jak jednak wskazują inwestorzy, system rozliczania energii wyprodukowanej przez różnego typu instalacje jest często niekorzystny, ze względu na „nieprzewidywalność” poszczególnych źródeł OZE. Opracowany przez IMGW-PIB i Politechnikę Wrocławską cyfrowy Atlas małej energetyki wiatrowej pomoże producentom lepiej zarządzać zasobami i mocami wytwórczymi.

Dostępne obecnie atlasy cyfrowe, bazujące na klimatologicznych opracowaniach z interpolacji danych ze stacji pomiarowych, mogą dostarczyć bardzo ogólnych i poglądowych informacji, jednak ich rozdzielczość przestrzenna rzędu kilku kilometrów oraz brak możliwości generowania szeregów czasowych danych do szczegółowej analizy mogą okazać się niewystarczające. Zastosowanie danych o wysokiej rozdzielczości rzędu 1 km × 1 km pozwala na wyodrębnienie w regionie obszarów lepiej lub słabiej predysponowanych do wykorzystania na cele małej energetyki wiatrowej. Mapa przeglądowa dostępna jest na stronie IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego https://cmm.imgw.pl/ (w zakładce „Projekt AMEW-PL”).


Atlas AMEW-PL będzie pierwszym dla obszaru Polski cyfrowym opracowaniem, powstałym na potrzeby małej energetyki wiatrowej. Od innych dostępnych obecnie atlasów otwartego dostępu, typu GWA czy NEWA, wyróżniać go będzie struktura z wyborem treści, dostarczająca informacji na temat potencjału energii wiatru na poziomach 10 i 30 m nad poziomem gruntu, a także, w nawiązaniu do innych atlasów, również 50, 80 oraz 100 m n.p.g. I co najważniejsze – z rozdzielczością powierzchniową 1 km × 1 km. Atlas w pierwszej wersji opracowany zostanie na podstawie czteroletnich (2019-2022) danych godzinnych pochodzących modelu nowcastingowego INCA-PL 2. Autorzy opracowania zakładają, że szereg czasowy będzie sukcesywnie wydłużany wraz z rozwojem funkcjonalności i dostępności wiarygodnych danych.

Więcej informacji na temat Projektu w tekście https://obserwator.imgw.pl/amew-pl-pierwszy-cyfrowy-atlas-malej-energetyki-wiatrowej-dla-polski/ oraz na stronie Centrum Modelowania Meteorologicznego w zakładce „Projekt AMEW-PL.