Przejdź do treści

MHWM 8(2)/2020

MHWM 8(2)/2020

W numerze zamykającym rok 2020 publikujemy kilka bardzo ważnych opracowań na temat kwestii klimatycznych, w tym artykuł przedstawiający symulację następstwa podwojenia emisji CO2 na budżet wodny Zachodniej Afryki oraz pracę o trendach powodziowych na rzece Dniestr. Bardzo ciekawe wyniki zaprezentowali autorzy opracowania „Flood frequency analysis for an ungauged Himalayan river basin using different methods: a case study of Modi Khola, Parbat, Nepal”. Z kolei zespół badaczy z Kanady w artykule „Assessing the effects of water withdrawal for hydraulic fracturing on surface water and groundwater” pochylili się and problemem wypływu poboru wody do szczelinowania hydrologicznego na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych.