Przejdź do treści

14.01.2020

Porozumienie PAA i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Pełniący obowiązki Prezesa PAA dr Łukasz Młynarkiewicz oraz dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr Przemysław Ligenza podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie monitoringu i oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Porozumienie zostało podpisane 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Instytutu.

Dziękujemy za wsparcie, jakie zapewnia nam IMGW – powiedział dr Łukasz Młynarkiewicz po podpisaniu dokumentu. – Jest to kamień milowy na drodze do jeszcze lepszego monitoringu radiacyjnego na terenie Polski – dodał.

W najbliższym czasie planujemy podpisanie pięciu kart instalacji urządzeń celem zastąpienia stacji wysłużonych nowoczesnymi urządzeniami, które prowadzą dużo dokładniejsze pomiary – powiedział w trakcie spotkania dr Młynarkiewicz.

Dzięki porozumieniu Państwowa Agencja Atomistyki będzie mogła instalować urządzenia do wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w powietrzu na terenie stacji pomiarowych Instytutu. Porozumienie przewiduje również wymianę danych pomiarowych pomiędzy tymi instytucjami.

Zawarte porozumienie stanowi kolejny etap w wieloletniej współpracy PAA i IMGW. Agencja korzysta z danych pochodzących z dziewięciu stacji pomiarowych należących do IMGW. Stacje te wykonują pomiary mocy dawki promieniowania w aerozolach atmosferycznych oraz opadach. Instytut przekazuje również Agencji dane meteorologiczne na potrzeby komputerowych systemów wspomagania decyzji utrzymywanych na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

 

Porozumienie PAA i Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych