Przejdź do treści

22.06.2020

Podsumowanie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej 21-22.06.2020 r.

W trakcie ostatniej doby prawie w całym kraju utrzymywała się burzowa pogoda z opadami deszczu.

W ciągu dnia szczególnie intensywne opady wystąpiły w województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, łódzkim, mazowieckim oraz kujawsko-pomorskim. Na stacjach pomiarowych IMGW-PIB najwyższą sumę opadu zarejestrowano w Dolinie Pięciu Stawów (woj. małopolskie) – 89 mm. Według danych z systemu RainGRS, lokalnie na południu wysokość opadu mogła wynieść nawet 70 mm w ciągu 3 godzin.

Wieczorem i w nocy intensywne opady deszczu wystąpiły na pograniczu województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie w czasie 6 godzin lokalnie spadło nawet do 75 mm deszczu, oraz na Podkarpaciu – z sumą ok. 60 mm. 

Na skutek ulewnych opadów lokalnie, na ogół na obszarach zurbanizowanych, wystąpiły zalania oraz podtopienia.

Najwyższą zmianę stanu wody w ciągu doby zanotowano na stacjach: Stradomka (małopolskie) – 464 cm na Stradomce; Proszówki (małopolskie) – 326 cm na Rabie oraz Zgorzelec (dolnośląskie) – 233 cm na Nysie Łużyckiej. Stan alarmowy został przekroczony na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 116 cm w Proszówkach na Rabie  oraz na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 57 cm w Raciborzu-Miedoni na Odrze. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 38 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Obecnie na Odrze między Chalupkami a Raciborzem obserwujemy stabilizację lub powolne opadanie stanów wody, ale w związku z prognozowanymi opadami mogą na tym odcinku pojawić się kolejne wzrosty. Poniżej Raciborza notowane są wzrosty do strefy stanów ostrzegawczych i alarmowych – wyniki modelów wskazują, że na stacji Krapkowice lub Oława może to być o ok. 90 cm powyżej stanu alarmowego. 

Na Wiśle, podobnie jak na Odrze, w górnym odcinku przekroczone są stany ostrzegawcze i alarmowe. Mimo, że na części stacji sytuacja się stabilizuje, to w wyniku dzisiejszych opadów wystąpią kolejne wzrosty. W Krakowie i poniżej zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a na części stacji również alarmowe. W Zawichoście stan alarmowy zostanie przekroczony w środę (24.06.2020). 

Burzowy poniedziałek

W poniedziałek burze oraz intensywne opady deszczu występować będą w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Kielecczyznę i Lubelszczyznę po Małopolskę i Podkarpacie. Lokalnie prognozowane sumy opadu mogą sięgać 70 mm.   

Kolejne dni

W najbliższych dniach należy spodziewać się dalszych wzrostów stanów wód, zwłaszcza w rejonach wystąpienia ulewnych opadów. Obserwowany będzie również spływ wód opadowych z górnych części zlewni i formowanie się fali wezbraniowej w środkowych i dolnych odcinkach rzek. Będzie to skutkować podniesieniem się poziomu wody, a nawet podtopieniami.