Przejdź do treści

14.07.2020

MONITOR – aplikacja wspierająca instytucje zarządzania kryzysowego

Ekstremalne zjawiska pogodowe mają gwałtowny i często nieprzewidywalny przebieg. Informacja o zagrożeniu musi być zatem precyzyjna, szybka i czytelna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, bazując na doświadczeniach z powodzi w 2010 roku, opracował i wdrożył do pracy operacyjnej nowoczesne narzędzie, które znacznie usprawniło i ułatwiło komunikację z instytucjami publicznymi.

Obecnie stanowi ono jeden z najważniejszych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a także codzienne wsparcie dla instytucji realizujących różne zadania z zakres gospodarki wodnej.

Monitor IMGW umożliwia prezentację i wizualizację danych oraz produktów przygotowywanych w IMGW-PIB, bez konieczności ich uprzedniej obróbki. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami hydro i meteo, użytkownicy Monitora mają dostęp do najnowszych danych dotyczących opadów, stanów wód oraz zjawisk ekstremalnych występujących na terenie Polski.

Rdzeniem aplikacji jest System Hydrologii, do którego dostarczane są dane z automatycznej sieci pomiarowo-obserwacyjnej, aktualizowane co 10 minut. Baza jest uzupełniania informacjami z sieci tradycyjnej, gdzie obserwacje wykonują ludzie. Ponadto do systemu codziennie wprowadzane są dane na temat aktualnego stanu zbiorników retencyjnych przekazywane przez ich administratorów.

Nad poprawnością wszystkich prezentowanych informacji opiekę sprawują Biura Prognoz Hydrologicznych (BPH) oraz Centralne Biuro Hydrologii Operacyjnej w Warszawie, które na bieżąco weryfikują dane dostarczane z sieci IMGW-PIB.

Platforma Monitor IMGW służy do przekazywania najaktualniejszych danych hydrologicznych i metrologicznych w przejrzystej formie
Platforma Monitor IMGW służy do przekazywania najaktualniejszych danych hydrologicznych i metrologicznych w przejrzystej formie

Łatwy dostęp. Aplikację stworzono z zastosowaniem technologii webowej, dzięki czemu użytkownikami Monitora IMGW mogą być wszystkie zainteresowane służby. Nie wymaga ona instalowania dodatkowego oprogramowania i może być uruchamiana z dowolnego urządzenia podłączonego do globalnej sieci komputerowej. Dzięki temu produkty oraz funkcjonalności Monitora są dostępne nie tylko dla pracowników IMGW-PIB, ale również użytkowników statutowych, takich jak sztaby antykryzysowe, regionalne zarządy gospodarki wodnej czy urzędy wojewódzkie.

Mnogość danych. Aplikacja pozwala na dostęp do danych operacyjnych w formie tabel, wykresów, raportów oraz z poziomu map. Użytkownik możne wybrać interesujące go stacje meteorologiczne czy hydrologiczne i obserwować zmieniającą się sytuację hydrologiczną i meteorologiczną, jak również sprawdzić prognozowaną zmianę stanu wody.
Do analiz obszarowych służy mapa dynamiczna, na której za pomocą graficznych symboli przedstawione są lokalizacje i status stacji obserwacyjno-pomiarowych oraz dane radarowe i suma opadu zmierzonego na stacjach.
Dodatkowo użytkownik ma wgląd do prognoz opadów i temperatury, liczonych przy użyciu modeli AROME, COSMO i ALADIN oraz prognoz wydawanych przez synoptyka meteorologa.
W aplikacji stworzono również archiwum wydanych ostrzeżeń, dzięki czemu użytkownik ma szybki i zdalny dostęp do wszystkich komunikatów i ostrzeżeń wydawanych przez IMGW-PIB. Wszystkie obowiązujące alerty również można wyświetlić w postaci mapy.

Małgorzata Czepiel | Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, IMGW-PIB
Zdjęcie główne: Nitish Kadam | Unplash