Przejdź do treści

07.04.2020

IMGW-PIB członkiem wspierającym European Severe Storms Laboratory (ESSL)

European Severe Storms Laboratory (Europejskie Laboratorium Badań nad Gwałtownymi Burzami) prowadzi badania nad silnymi burzami konwekcyjnymi, ich prognozami i ich oddziaływaniem. IMGW-PIB jest jedną z 21 instytucji członkowskich, które na bieżąco analizują europejską bazą danych o gwałtowny zjawiskach atmosferycznych - eswd.eu.

Głównym celem bazy ESWD jest pozyskiwanie oraz dostarczanie raportów o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych przy wykorzystaniu pracy zarówno naukowców jak i pasjonatów. ESWD jest bazą otwartą (open-source), umożliwia z jednej strony dodawanie raportów przez każdą osobę a z drugiej daje możliwość każdej osobie do sprawdzenia czy w danym obszarze w danym czasie występowały określone groźne zjawiska. 

ESSL organizuje również szkolenia dla synoptyków i naukowców. W 2019 roku jedno ze spotkań odbyło się w Krakowie, a IMGW-PIB było współorganizatorem. 

Więcej o ESSL: https://www.emetsoc.org/essl/