Przejdź do treści
AAA
Kontrast
Badania i Nauka

Projekty naukowe i badawcze IMGW–PIB

Numer projektu: PLSN.04.01.00-14-0152/19
Tytuł projektu: WIKT - Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym.
Termin zakończenia: 30.06.2022
Partner Wiodący IMGW-PIB
Kierownik Projektu: dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 - 2020, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Instytucje/Jednostki realizujące: SAPOS gemeinnützige GmbH, Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja; Fundacja Natura Polska

Interreg - logo

 

Numer projektu: CE1670
Tytuł projektu: TEACHER-CE " Wspólne działania na rzecz zwiększenia adaptacji gospodarki wodnej do zmian klimatu w Europie Środkowej", ang. „joinT Efforts to increase water management Adaptation to climate CHanges in central EuRope”.
Prowadzący: dr Barbara Čenčur Curk.
Termin zakończenia: 28/02/2022.
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt realizowany w ramach programu Unii Europejskiej, Interreg CENTRAL EUROPE –Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Cel projektu: Opracowanie zintegrowanego zestawu narzędzi skupiającego się na zarządzaniu zasobami wodnymi przy uwzględnieniu kwestii zmian klimatu. Dotyczy m.in. prewencji zagrożeń związanych z powodziami/deszczami nawalnymi/suszami, metod małej retencji oraz ochrony zasobów wodnych poprzez zrównoważone zarządzanie użytkowaniem gruntów.
Instytucja/Jednostka realizująca: Univerza v Ljubljani (UL), Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner (IU), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Universität für Bodenkultur, Wien (BOKU), Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE, Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság (MTDWD), Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB), Česká zemědělská univerzita v Praze (CULS).
Strona projektu: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html

logo


 Numer projektu: 2015/19/B/ST10/02158
Tytuł projektu: Analiza możliwości estymacji rodzaju opadu na podstawie danych radarowych, satelitarnych i z modelu numerycznego (Investigation of possibility of precipitation type estimation based on data from weather radars, meteorological satellites, and numerical weather prediction model)
Prowadzący: dr hab. Andrzej Aleksander Wyszogrodzki
Termin zakończenia: 02/11/2020
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 10
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

ncn-logo


 

 

Numer projektu: 2017/27/B/ST8/00555
Tytuł projektu: Analiza przepływów turbulentnych z fazą dyspersyjną – wpływ dwustronnego sprzężenia pędu oraz grawitacji na statystyki ruchu cząstek
Prowadzący: dr hab. Bogdan Józef Rosa
Termin zakończenia: 18/07/2021
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki OPUS; edycja 14
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ncn-logo

 

 


Numer projektu: 2017/27/N/ST10/02230
Tytuł projektu: Dystrybucja 90Sr i 137Cs w organizmach fauny i flory obszarów polarnych w aspekcie topniejących lodowców jako wtórnego źródła izotopów pochodzenia antropogenicznego (90Sr and 137Cs distribution in fauna and flora organisms of polar areas in the aspect of meting glacier as a derivate source of isotopes of anthropogenic origin)
Prowadzący: dr Michał Saniewski
Termin zakończenia: 31.12.2021
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ncn-logo


 

 

Numer projektu: 2018/30/Q/ST8/00341
Tytuł projektu: Modelowanie numeryczne dyspersyjnych przepływów turbulentnych z uwzględnieniem oddziaływań w skali cząstek.
Prowadzący: dr hab. Bogdan Józef Rosa
Instytucja finansująca: NCN – Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

ncn-logo

​​

 


Numer projektu: PLSN.04.01.00–02–00069/17
Tytuł projektu: NEYMO–NW – akronim; Nysa Łużycka/Lausitzer Neiße – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód; ang. Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka (Climate and hydrological modelling, analysis and projection of water resources in low water conditions) (NEYMO–NW – Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Klimamodellierung und hydrologische Modellierung, Analyse und Prognose der Wasserressourcen beim Niedrigwasser)
Prowadzący: dr inż. Mariusz Adynkiewicz–Piragas
Termin zakończenia: 31.12.2020
Instytucja finansująca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Inne projekty badawcze i badawczo–rozwojowe realizowane w kraju, w konsorcjach lub na zlecenie krajowych bądź międzynarodowych podmiotów gospodarczych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych)
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)

neymo     wfos
 

Numer projektu: POPC.02.03.01–00–0024/27
Tytuł projektu: System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)
Opis projektu: http://sat4envi.imgw.pl/
Instytucja finansująca: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Wartość projektu: 17 903 900 zł, wkład Funduszy Europejskich: 15 152 070,57 zł
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Polska Agencja Kosmiczna.  
Termin zakończenia: 24.03.2021
Prowadzący: Agnieszka Dobrowolska

logo funduszy UE


 

 Numer projektu: 730960
Tytuł projektu: SeaDataCloud – dalszy rozwój europejskiej infrastruktury do zarządzania morskimi i oceanicznymi danymi (SeaDataCloud – Further developing the pan–European infrastructure for marine and ocean data management)
Prowadzący: dr Michèle Fichaut
Termin zakończenia: 31/10/2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej – projekt w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej–Curie)
Instytucja/Jednostka realizująca: INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), Aarhus Universitet, Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie (ENEA), Alfred Wegener Institute Helmhotz Centre for Polar and Marine Research (AWI), ALL–RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF HYDROMETEOROLOGICAL INFORMATION–WORLD DATA CENTRE (RIHMI–WDC), HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (IMR), Hellenic Centre for Marine Research, Hellenic National Oceanographic Data Centre (HCMR/HNODC), Instituto Espanol De Oceanografia (IEO), Instituto Hidrografico (IHPT), INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, International Council For The Exploration Of The Sea (ICES), Istituto Nazionale Di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto Nazionale Di Oceanografia E Di Geofisica Sperimentale (OGS), JRC –JOINT RESEARCH CENTRE– EUROPEAN COMMISSION, Mariene Informatie Service Maris Bv (Maris), Natural Environment Research Council, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Middle East Technical University), Stichting Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ), SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT (SMHI), Universite de Liege, VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW (VLIZ)

sea_data_cloud  horizon-2020

 

Numer projektu: CE 1101
Tytuł projektu: Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w regionie TRITIA (Akronim: AIR TRITIA) ang. Uniform approach to the air pollution management system for functional urban area in Tritia Region
Prowadzący: dr Petr Jancik
Termin zakończenia: 30.11.2020
Instytucja finansująca: środki Komisji Europejskiej -  projekt w ramach programu Unii Europejskiej, inny program (INTERREG Central Europe), budżet – MNiSW,
Instytucja/Jednostka realizująca: VŠB – Technical University of Ostrava, ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. with its office at, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością with its office at, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Mesto Žilina, Miasto Opole, Miasto Rybnik, Statutární město Opava, Statutární město Ostrava with its office at, Žilinská univerzita v Žiline.

 

air-tritia


 

Numer projektu: COST Action CA17109
Tytuł projektu: Understanding and modelling compound climate and weather events (DAMOCLES)
Prowadzący: dr Katarzyna Starosta
Termin zakończenia: 13/09/2022
Instytucja finansująca: środki UE, projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu, inicjatywy lub przedsięwzięcia badawczego, Projekty European Cooperation in Science and Technology.
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

cost-logo

 

Numer projektu: RPMP.02.01.02–12–0966/17
Tytuł projektu: Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku HISTKLIM (Digitization of meteorological measurements ond observations conducted In Malopolska region from the 19th to the 20th century)
Prowadzący: dr hab. Agnieszka Wypych
Termin zakończenia: 12.07.2021
Instytucja finansująca: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Rodzaj projektu: Projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020/oś priorytetowa 2/2.1/2.1.2
Instytucja/Jednostka realizująca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

rpmp

 

Informacje o finansowaniu projektów naukowych i badawczych IMGW-PIB: