Przejdź do treści
AAA
Kontrast

Współczesne problemy klimatu Polski

Książka jest ważnym głosem polskich naukowców w dyskusji o współczesnych zmianach klimatycznych. Zamieszczono w niej osiemnaście artykułów, w których autorzy scharakteryzowali główne zagrożenia i wyzwania klimatyczne w naszym kraju. Praca zawiera rozszerzone opracowania referatów, które zostały przedstawione na konferencji zorganizowanej przez PTGeof i IMGW-PIB. Celem konferencji było pokazanie, jak na tle globalnych wyników badań i scenariuszy przyszłego klimatu świata podanych przez V Raport IPCC, kształtuje się w Polsce oddziaływanie czynników klimatycznych i w ogóle środowiskowych na wrażliwe dziedziny życia gospodarczego i społeczeństwo, co wykazują modele regionalne dla Polski, co dotychczas wynika z naszych badań, jakie przewiduje się skutki zmian, jak je łagodzić i jakie przyjąć strategie dostosowawcze do tych zmian. Powyższą problematykę ujęto w książce w pięciu blokach tematycznych: Zmiany czasowe wybranych elementów meteorologicznych; Skrajne warunki meteorologiczne i klimatyczne; Warunki hydrologiczne wobec zmian klimatu; Klimat miast i adaptacja obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu; Wpływ warunków meteorologicznych na roślinność.

Autorzy: red. Longina Chojnacka-Ożga, Halina Lorenc
Wydawca: IMGW-PIB, Polskie Towarzystwo Geofizyczne
Rok: 2019
Dostępność: Digital, Biblioteka IMGW-PIB Warszawa
Licencja: CC-BY 4.0