Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Nauka i edukacja / Rozprawy doktorskie

Rozprawy doktorskie

Rozprawa doktorska mgr inż. Joanny Chmist-Sikorskiej

Tytuł: Ocena skuteczności detekcji zanieczyszczeń wody wodociągowej z wykorzystaniem biologicznego systemu wczesnego ostrzegania

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

streszczenie do pobrania (pdf)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

_________________________________________________________________________________________________________________

Rozprawa doktorska mgr Michała Saniewskiego

Tytuł: Analiza źródeł i dystrybucji 90Sr jako podstawa prognozowania poziomu radioaktywności w środowisku południowego Bałtyku

Promotor: dr hab. inż. Tamara Zalewska prof. IMGW-PIB

streszczenie do pobrania (docx)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

_________________________________________________________________________________________________________________

Rozprawa doktorska mgr Urszuli Stawieckiej

Tytuł: Ocena czynników wpływających na proces kumulacji wybranych substancji priorytetowych w osadach dennych zbiorników zaporowych na przykładzie zbiornika Klimkówka

Promotor: dr hab. inż. Jan Winter, prof. PW

streszczenie do pobrania (pdf)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

_________________________________________________________________________________________________________________

Rozprawa doktorska mgr inż. Pauliny Orlińskiej-Woźniak

Tytuł: Metoda wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego

streszczenie do pobrania (pdf)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

_________________________________________________________________________________________________________________

Rozprawa doktorska mgr inż. Joanny Gębala

Tytuł: Metoda oceny wpływu antropopresji rolniczej na jakość wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Regi

streszczenie do pobrania (pdf)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

_________________________________________________________________________________________________________________

Rozprawa doktorska mgr inż. Pawła Wilk

Tytuł: Metoda obliczania chłonności rzeki jako narzędzie do oceny stanu fizykochemicznego powierzchniowych wód płynących

streszczenie do pobrania (pdf)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej

________________________________________________________________________________________________________________

Rozprawa doktorska mgr inż. Agnieszki Bańskowskiej

Tytuł: Zastosowanie kalcytu do immobilizacji fosforu w osadach dennych jezior

streszczenie do pobrania (pdf)

recenzja do pobrania (pdf)

recenzja 2 do pobrania (pdf)

zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej