Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Nauka i edukacja / Kadra Naukowa

Kadra Naukowa

dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność: ekologia rolnicza, hydrologia i inżynieria wodno-melioracyjna. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

prof. dr hab. Jerzy Bartnicki

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona środowiska. Habilitację uzyskał w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Nominację profesorską otrzymał w 2016 r. (profesor nauk technicznych)Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Jan Błachuta

Doktor nauk przyrodniczych. Stopień doktora uzyskał w 1988 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Danuta Czekierda

Magister geografii. Tytuł zawodowy uzyskała w 1972 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr inż. Jacek Gierczak

Magister inżynier, specjalizacja inżynieria środowiska/inżynieria wodna i sanitarna wsi. Tytuł zawodowy uzyskał w 1996 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Środowiska.Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Monika Hajto

Magister ochrony środowiska w zakresie biologii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskała w 2002 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii.Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Adam Jaczewski

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki. Stopień doktora uzyskał w 2005 r. w Instytucie Geofizyki PAN.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geofizyka).

dr Ewa Jakusik

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2012 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Krzysztof Jurczak

Magister geografii, specjalność geografia fizyczna. Tytuł zawodowy uzyskał w 1995 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.Specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr Andrzej Kadłubowski

Magister matematyki teoretycznej. Tytuł zawodowy uzyskał w 1985 r. na Uniwersytecie Warszawskim.Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geofizyka).

dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: hydrologia inżynierska. Stopień doktora uzyskała w 2013 r. w IMGW-PIB.Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr inż. Agnieszka Kolanek

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: jakość i ochrona wód, gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2003 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr inż. Krystyna Konca-Kędzierska

Magister matematyki stosowanej. Tytuł zawodowy uzyskała w 1980 r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr inż. Beata Kowalska

Magister inżynier inżynierii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskała w 1986 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki.Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Ewa Krajny

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2007 r. w Głównym Instytucie Górnictwa.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Włodzimierz Krzymiński

Magister oceanografii. Tytuł zawodowy uzyskał w 1979 r. na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/oceanografia).

dr inż. Krzysztof Kulesza

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria środowiska. Stopień doktora uzyskał w 2003 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Iwona Lejcuś

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność: hydrologia, gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2005 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Danuta Limanówka

Doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii. Stopień doktora uzyskała w 1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Bożena Łapeta

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2010 r. w IMGW-PIB.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: hydraulika i hydromechanika. Habilitację uzyskał w 1992 r. na Politechnice Krakowskiej. Nominację profesorską otrzymał w 2004 r. (profesor nauk technicznych).Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa – specjalność: hydraulika. Habilitację uzyskał w 1988 r. na Politechnice Gdańskiej. Nominację profesorską otrzymał w 1990 r. (profesor nauk technicznych).Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Andrzej Mazur

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskał w 2008 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria i gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2017 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Asystent w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Leszek Ośródka

Doktor nauk technicznych w zakresie geografii. Stopień doktora uzyskał w 1992 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Irena Otop

Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2008 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr inż. Krystyna Pianko-Kluczyńska

Magister matematyki stosowanej. Tytuł zawodowy uzyskała w 1982 r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Joanna Picińska-Fałtynowicz

Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii. Stopień doktora uzyskała w 1995 r. na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Robert Pyrc

Magister geografii. Tytuł zawodowy uzyskał w 1999 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na Wydziale Geograficzno-BiologicznymAsystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. inż. Laura Radczuk

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie hydrologii. Habilitację uzyskała w 1987 r. w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu. Nominację profesorską otrzymała w 1998 r. (profesor nauk rolniczych).Profesor mianowany w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Bogdan Rosa

Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki. Stopień doktora uzyskał w 2005 r. na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki fizyczne/fizyka).

prof. dr hab. inż. Kazimierz Różdżyński

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa wodnego. Habilitację uzyskał w 1986 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Nominację profesorską otrzymał w 1990 r. (profesor nauk technicznych).Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Piotr Struzik

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskał w 1997 r. na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Wiwiana Szalińska

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2002 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. Jan Szturc

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – specjalność: hydrologia, meteorologia. Habilitację uzyskał w 2011 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk o Ziemi.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. nadzw.

Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność: wodociągi i kanalizacji. Habilitację uzyskał w 1987 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw.

Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność: inżynieria środowiska. Habilitację uzyskała w 2013 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska.Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Grzegorz Urban

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – specjalność: meteorologia i klimatologia. Stopień doktora uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych.Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul

Doktor habilitowany nauk o Ziemi – specjalność: geografia. Habilitację uzyskał w 1998 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Nominację profesorską otrzymał w 2010 r. (profesor nauk o Ziemi). Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. nadzw.

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitację uzyskał w 2015 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Paweł Wilk

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria i gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskał w 2015 r. w IMGW-PIB. Asystent w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

  prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski

Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność inżynieria środowiska. Habilitację uzyskał w 1987 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Nominację profesorską otrzymał w 2005 r. (profesor nauk technicznych). Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. nadzw.

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitację uzyskała w 2016 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Iwona Zdralewicz

Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – specjalność: oczyszczanie ścieków. Stopień doktora uzyskała w 2002 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Michał Ziemiański

Doktor nauk fizycznych w zakresie geofizyki – specjalność: fizyka atmosfery. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki fizyczne/geofizyka).

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak

Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona atmosfery. Habilitację uzyskał w 1986 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Nominację profesorską otrzymał w 1996 r. (profesor nauk technicznych).Profesor zwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).