Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Nauka i edukacja / Kadra Naukowa

Kadra Naukowa

Kadra Naukowa IMGW-PIB stan na 22.01.2019

dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność: ekologia rolnicza, hydrologia i inżynieria wodno-melioracyjna. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

prof. dr hab. Jerzy Bartnicki
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona środowiska. Habilitację uzyskał w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Nominację profesorską otrzymał w 2016 r. (profesor nauk technicznych) Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Robert Banasiak
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitacje uzyskał w kwietniu 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB ((nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Danuta Czekierda
Magister geografii. Tytuł zawodowy uzyskała w 1972 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr inż. Grzegorz Dumieński
Magister ochrony środowiska w zakresie gospodarki środowiskiem. Tytuł zawodowy uzyskał w 2012 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Międzywydziałowym Studium Ochrony środowiska. Inżynier inżynierii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskał w 2014 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Monika Hajto
Magister ochrony środowiska w zakresie biologii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskała w 2002 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii. Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Adam Jaczewski
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki. Stopień doktora uzyskał w 2005 r. w Instytucie Geofizyki PAN. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geofizyka).

dr Ewa Jakusik
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2012 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Krzysztof Jurczak
Magister geografii, specjalność geografia fizyczna. Tytuł zawodowy uzyskał w 1995 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W listopadzie 2018 roku uzyskał nadany przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr Andrzej Kadłubowski
Magister matematyki teoretycznej. Tytuł zawodowy uzyskał w 1985 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geofizyka).

dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: hydrologia inżynierska. Stopień doktora uzyskała w 2013 r. w IMGW-PIB. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr inż. Agnieszka Kolanek
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: jakość i ochrona wód, gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2003 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr inż. Krystyna Konca-Kędzierska
Magister matematyki stosowanej. Tytuł zawodowy uzyskała w 1980 r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr inż. Beata Kowalska
Magister inżynier inżynierii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskała w 1986 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Ewa Krajny
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2007 r. w Głównym Instytucie Górnictwa. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Włodzimierz Krzymiński
Magister oceanografii. Tytuł zawodowy uzyskał w 1979 r. na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/oceanografia).

dr Iwona Lejcuś
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność: hydrologia, gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2005 r. na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Bożena Łapeta
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2010 r. w IMGW-PIB. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: hydraulika i hydromechanika. Habilitację uzyskał w 1992 r. na Politechnice Krakowskiej. Nominację profesorską otrzymał w 2004 r. (profesor nauk technicznych). Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa – specjalność: hydraulika. Habilitację uzyskał w 1988 r. na Politechnice Gdańskiej. Nominację profesorską otrzymał w 1990 r. (profesor nauk technicznych). Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Andrzej Mazur
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskał w 2008 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Bartłomiej Miszuk
Doktor nauk o Ziemi – specjalność: geografia. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2010 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Bogumił Nowak
Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia. Stopień doktora uzyskał w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geologia).

dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria i gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2017 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Asystent w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Leszek Ośródka
Doktor nauk technicznych w zakresie geografii. Stopień doktora uzyskał w 1992 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Irena Otop
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2008 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB
Doktor nauk technicznych w zakresie  inżynieria środowiska. Stopień doktora uzyskany w 1997 r. w Politechnice Warszawskiej. Habilitację uzyskał w 2016 roku w Politechnice Warszawskiej w dziedzinie nauk technicznych, specjalność inżynieria środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska; specjalność: hydrologia i gospodarka wodna).

mgr inż. Krystyna Pianko-Kluczyńska
Magister matematyki stosowanej. Tytuł zawodowy uzyskała w 1982 r. na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. inż. Laura Radczuk
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie hydrologii. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie hydrologii uzyskała w 1987 r. na Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nominację profesorską otrzymała w 1998 r. (profesor nauk rolniczych). Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB
Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki. Stopień doktora uzyskał w 2005 r. na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki fizyczne/fizyka).

prof. dr hab. inż. Kazimierz Różdżyński
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa wodnego. Habilitację uzyskał w 1986 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Nominację profesorską otrzymał w 1990 r. (profesor nauk technicznych). Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Piotr Struzik
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskał w 1997 r. na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Wiwiana Szalińska
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2002 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. Jan Szturc
Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – specjalność: hydrologia, meteorologia. Habilitację uzyskał w 2011 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk o Ziemi. Profesor IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność: wodociągi i kanalizacji. Habilitację uzyskał w 1987 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność: inżynieria środowiska. Habilitację uzyskała w 2013 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor nadzwyczajny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Grzegorz Urban
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – specjalność: meteorologia i klimatologia. Stopień doktora uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Doktor habilitowany nauk o Ziemi – specjalność: geografia. Habilitację uzyskał w 1998 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Nominację profesorską otrzymał w 2010 r. (profesor nauk o Ziemi). Profesor IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitację uzyskał w 2015 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr inż. Marcin Wdowikowski
Magister inżynierii środowiska w zakresie inżynierii sanitarnej i wodno-melioracyjnej. Tytuł zawodowy uzyskał w 2013r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Paweł Wilk
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria i gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskał w 2015 r. w IMGW-PIB. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki. Habilitacje uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim w grudniu 2017 roku. Profesor IMGW-PIB (nauki fizyczne/fizyka).

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność inżynieria środowiska. Habilitację uzyskał w 1987 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Nominację profesorską otrzymał w 2005 r. (profesor nauk technicznych). Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitację uzyskała w 2016 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Iwona Zdralewicz
Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – specjalność: oczyszczanie ścieków. Stopień doktora uzyskała w 2002 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Michał Ziemiański
Doktor nauk fizycznych w zakresie geofizyki – specjalność: fizyka atmosfery. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki fizyczne/geofizyka).