Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

Strona główna / Nauka i edukacja / Kadra Naukowa

Kadra Naukowa

Kadra Naukowa IMGW-PIB
stan na 06.08.2019

dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność: ekologia rolnicza, hydrologia i inżynieria wodno-melioracyjna. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

prof. dr hab. Jerzy Bartnicki
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona środowiska. Habilitację uzyskał w 1999 r. na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Nominację profesorską otrzymał w 2016 r. (profesor nauk technicznych) Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Robert Banasiak
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitacje uzyskał w kwietniu 2016 roku na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB ((nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Dawid Biernacik
Tytuł zawodowy magistra na kierunku geografia o specjalności meteorologia i klimatologia  uzyskał w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii. Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi i środowisku).

mgr inż. Grzegorz Dumieński
Magister ochrony środowiska w zakresie gospodarki środowiskiem. Tytuł zawodowy uzyskał w 2012 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Międzywydziałowym Studium Ochrony środowiska. Inżynier inżynierii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskał w 2014 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr Monika Hajto
Magister ochrony środowiska w zakresie biologii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskała w 2002 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Chemii. Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Adam Jaczewski
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geofizyki. Stopień doktora uzyskał w 2005 r. w Instytucie Geofizyki PAN. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geofizyka).

dr Ewa Jakusik
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2012 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Krzysztof Jurczak
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii. Stopień doktora uzyskał w 2018 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracownik na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego.

dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: hydrologia inżynierska. Stopień doktora uzyskała w 2013 r. w IMGW-PIB. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr inż. Agnieszka Kolanek
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: jakość i ochrona wód, gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2003 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr inż. Krystyna Konca-Kędzierska
Magister matematyki stosowanej. Tytuł zawodowy uzyskała w 1980 r. w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

mgr inż. Beata Kowalska
Magister inżynier inżynierii środowiska. Tytuł zawodowy uzyskała w 1986 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Hydrotechniki. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Ewa Krajny
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: ochrona środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2007 r. w Głównym Instytucie Górnictwa. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Iwona Lejcuś
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność: hydrologia, gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2005 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Bożena Łapeta
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2010 r. w IMGW-PIB. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Edward Łaszyca
Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Stopień naukowy doktora uzyskał w Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy w 2018 roku. Pracownik na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego. (nauki o Ziemi i środowisku)

prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: hydraulika i hydromechanika. Habilitację uzyskał w 1992 r. w Politechnice Krakowskiej. Nominację profesorską otrzymał w 2004 r. (profesor nauk technicznych). Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Andrzej Mazur
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskał w 2008 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Bartłomiej Miszuk
Doktor nauk o Ziemi – specjalność: geografia. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2010 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Bogumił Nowak
Doktor nauk o Ziemi w dyscyplinie geologia. Stopień doktora uzyskał w 2018 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geologia).

dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria i gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskała w 2017 r. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Leszek Ośródka
Doktor nauk technicznych w zakresie geografii. Stopień doktora uzyskał w 1992 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr Irena Otop
Doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2008 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB
Doktor nauk technicznych w zakresie  inżynieria środowiska. Stopień doktora uzyskany w 1997 r. w Politechnice Warszawskiej. Habilitację uzyskał w 2016 roku w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w dziedzinie nauk technicznych, specjalność inżynieria środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska; specjalność: hydrologia i gospodarka wodna).

mgr inż. Krystyna Pianko-Kluczyńska
Magister matematyki stosowanej. Tytuł zawodowy uzyskała w 1982 r. w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Główny specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB
Doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki. Stopień doktora uzyskał w 2005 r. na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Fizyki. Profesor IMGW-PIB w IMGW-PIB (nauki fizyczne/fizyka).

dr Michał Saniewski
Tytuł zawodowy magistra oceanografii uzyskał w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Oceanografii i Geografii w 2007 roku Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska uzyskał w 2018 roku w IMGW-PIB. Asystent w IMGW-PIB (nauki o Ziemi i środowisku).

dr inż. Piotr Struzik
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskał w 1997 r. na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr inż. Wiwiana Szalińska
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Stopień doktora uzyskała w 2002 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii – specjalność: hydrologia, meteorologia. Habilitację uzyskał w 2011 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk o Ziemi. Profesor IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność: wodociągi i kanalizacji. Habilitację uzyskał w 1987 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność: inżynieria środowiska. Habilitację uzyskała w 2013 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Grzegorz Urban
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii – specjalność: meteorologia i klimatologia. Stopień doktora uzyskał w 2002 r. w Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul
Doktor habilitowany nauk o Ziemi – specjalność: geografia. Habilitację uzyskał w 1998 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Nominację profesorską otrzymał w 2010 r. (profesor nauk o Ziemi). Profesor IMGW-PIB (nauki o Ziemi/geografia).

dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitację uzyskał w 2015 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

mgr inż. Marcin Wdowikowski
Magister inżynierii środowiska w zakresie inżynierii sanitarnej i wodno-melioracyjnej. Tytuł zawodowy uzyskał w 2013r. w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Starszy specjalista badawczo-techniczny w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. Agnieszka Wypych
Doktor habilitowany nauk o Ziemi – specjalność: geografia. Habilitację uzyskała w 2018 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia magisterskie Geographical Information Science & Systems UNIGIS w Salzburgu. Odbyte staże w Walencji, Turku, Eger i USA. Profesor IMGW-PIB (nauki o Ziemi i środowisku /geografia).

dr inż. Paweł Wilk
Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska – specjalność: inżynieria i gospodarka wodna. Stopień doktora uzyskał w 2015 r. w IMGW-PIB. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki. Habilitacje uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim w grudniu 2017 roku. Profesor IMGW-PIB (nauki fizyczne/fizyka).

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski
Doktor habilitowany nauk technicznych – specjalność inżynieria środowiska. Habilitację uzyskał w 1987 r. w Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Nominację profesorską otrzymał w 2005 r. (profesor nauk technicznych). Profesor w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB
Doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Habilitację uzyskała w 2016 r. na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Profesor IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Iwona Zdralewicz
Doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – specjalność: oczyszczanie ścieków. Stopień doktora uzyskała w 2002 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki techniczne/inżynieria środowiska).

dr Michał Ziemiański
Doktor nauk fizycznych w zakresie geofizyki – specjalność: fizyka atmosfery. Stopień doktora uzyskał w 2001 r. na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii. Adiunkt w IMGW-PIB (nauki fizyczne/geofizyka).