Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

O wydawnictwie

Organizacją działalności wydawniczej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB zajmuje się Dział Organizacji Nauki pod auspicjami Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw IMGW-PIB w składzie:

prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul − przewodniczący; dr hab. inż. Piotr Kowalczak, prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski; dr Leszek Ośródka; dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński; prof. dr hab. inż. Kazimierz Różdżyński; mgr inż. Edmund Sieinski; mgr Rafał Stepnowski; dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. nadzw.; dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. nadzw.; dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. nadzw.; dr Michał Ziemiański.

Wydawnictwo IMGW-PIB zajmuje się publikacją opracowań naukowych zwartych o charakterze monograficznym z następujących obszarów nauki: meteorologia i klimatologia, hydrologia, inżynieria i gospodarka wodna, oceanologia.

IMGW-PIB wydaje również periodyk anglojęzyczny Meteorology Hydrology and Water Management – Research and Operational Applications. Szczegóły dotyczące systemu submisji artykułów znajdą Państwo pod adresem http://www.editorialsystem.com/mhwm/. Archiwalne i bieżące numery periodyku dostępne są w systemie Open Access na stronie www.mhwm.pl.

Wydawnictwo IMGW-PIB zapewnia pełną obsługę wydawniczą: recenzje i konsultacje recenzenckie; kompleksowe opracowanie redakcyjne: merytoryczne, językowe, edytorskie i techniczne, skład, korekty merytoryczne i techniczne, sporządzenie indeksów, przygotowanie wskazanego lub dostarczonego materiału ilustracyjnego, druk, przygotowanie publikacji w różnych formatach elektronicznych, dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez platformę e-publikacje Nauki Polskiej www.ePNP.pl.

Osoby zainteresowane wydaniem pracy w Wydawnictwie IMGW-PIB prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi dla autora.


Kontakt z redakcją:

Rafał Stepnowski

Dział Organizacji Nauki

IMGW-PIB
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.: (22) 56-94-510
e-mail: rafal.stepnowski@imgw.pl