Powrót do góry Powrót do góry
Rozwiń menu

O wydawnictwie

Organizacją działalności wydawniczej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB zajmuje się Sekretariat Sekretarza Naukowego pod auspicjami Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw IMGW-PIB w składzie:

prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski− przewodniczący; prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, dr Przemysław Ligenza; dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB; mgr Rafał Stepnowski; dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB.; prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul; dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB; dr Michał Ziemiański.

Wydawnictwo IMGW-PIB zajmuje się publikacją opracowań naukowych zwartych o charakterze monograficznym z następujących obszarów nauki: meteorologia i klimatologia, hydrologia, inżynieria i gospodarka wodna, oceanologia.

IMGW-PIB wydaje również periodyk anglojęzyczny Meteorology Hydrology and Water Management. Szczegóły dotyczące systemu submisji artykułów znajdą Państwo pod adresem http://www.editorialsystem.com/mhwm/. Archiwalne i bieżące numery periodyku dostępne są w systemie Open Access na stronie www.mhwm.pl.

Wydawnictwo IMGW-PIB zapewnia pełną obsługę wydawniczą: recenzje i konsultacje recenzenckie; kompleksowe opracowanie redakcyjne: merytoryczne, językowe, edytorskie i techniczne, skład, korekty merytoryczne i techniczne, sporządzenie indeksów, przygotowanie wskazanego lub dostarczonego materiału ilustracyjnego, druk, przygotowanie publikacji w różnych formatach elektronicznych, dystrybucję wersji papierowej oraz elektronicznej poprzez platformę e-publikacje Nauki Polskiej www.ePNP.pl.

Osoby zainteresowane wydaniem pracy w Wydawnictwie IMGW-PIB prosimy o zapoznanie się z Polityką Wydawniczą w IMGW-PIB dotyczącą publikacji naukowych.

Kontakt z redakcją:

Rafał Stepnowski
Sekretariat Sekretarza Naukowego

IMGW-PIB
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
tel.: (22) 56-94-510
e-mail: rafal.stepnowski@imgw.pl